Provincie in de clinch met ministerie om 380kV-leiding door Haarlemmermeer

© Foto Bart Boele

Adrie van der Wel
Den Haag

De provincie Noord-Holland is woest over het verplicht toelaten van netbeheerder Tennet op haar gronden in de Haarlemmermeer. Het ministerie van Infrastructuur gaf daarvoor toestemming, zodat Tennet een nieuwe hoogspanningsverbinding (380kV) kan aanleggen. Het besluit van het ministerie werd maandag aangevochten bij de Raad van State.

De provincie wil graag de regie houden over zijn wegen en grondstroken in het gebied waarover de hoogspanningsleiding komt te lopen.

Maar Tennet wil eigenaar worden van de onderhoudswegen en de masten waaraan die leiding komt te hangen. Dat zou betekenen dat de provincie eigenaar van de gronden is en Tennet van de opstallen.

Dat gedeelde eigendom ziet de provincie niet zitten. Het betekent dat de provincie zijn gronden niet makkelijk kan verkopen of veranderen, omdat Tennet om toestemming moet worden gevraagd. Omdat beiden niet tot overeenstemming kwamen, greep het ministerie in. De provincie moet gedogen dat Tennet bouwwegen en masten gaat neerzetten.

Volgens de provincie liep het overleg met Tennet nog en dus komt de ingreep van de minister te vroeg. Bovendien mag de minister alleen maar ingrijpen als minnelijk overleg niet meer mogelijk is.

Een woordvoerder van het ministerie zegt dat de provincie en Tennet er niet uit kwamen en dus was de ingreep nodig. Maar een van de rechters vroeg zich af of er sprake is van minnelijk overleg als een van de partijen onmogelijke eisen stelt.

Akkerbouwers uit onder meer Abbenes en Zwaanshoek klaagden ook bij de raad over de ingreep die de minister toepaste voor hun gronden. Ook de akkerbouwers kwamen met Tennet niet tot overeenstemming.

Een van hen moet de aanleg van een hoogspanningsleiding en een onderhoudsweg dwars over zijn akkers accepteren. Overleg met Tennet liep op niets uit.

De Raad van State doet binnen enkele maanden uitspraak.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.