'De zaak stinkt aan alle kanten'

Cees Loggen in 2006 als directeur van Kindzorg in Zaandam.

Cees Loggen.

Wethouder Cees Loggen, begin oktober bij het onthullen van de eerste meter voor mobiel parkeren in Hoofddorp.

1 / 3
Hein Flach
Haarlemmermeer

,,De positie van Cees Loggen is onhoudbaar.'' Paul Meijer van Forza windt er geen doekjes om.

De fractievoorzitter van de oppositiepartij heeft bovendien geen goed woord over voor de manier waarop het college van B en W met de informatie over Loggen, die hij heeft doorgespeeld, is omgegaan. ,,Dit zaakje stinkt aan alle kanten. Het is stuitend dat Loggen er nog zit als wethouder.''

Meijer verwijst naar de reactie van het college van B en W. Daarin wordt gesteld dat het college kennis heeft genomen van een anonieme brief met beschuldigingen aan het adres van wethouder Loggen, maar dat dit geen aanleiding voor verdere actie is.

'Niet betrouwbaar'

,,Onbegrijpelijk, want het is en was al niet anoniem meer. Ik heb de burgemeester ook van ondertekende mails van onder meer het hoofd financiën van Kindzorg op de hoogte gebracht. Die onderschrijft alle beschuldigingen. De mails met reacties van medewerkers van Kindzorg stromen trouwens binnen. Ik heb inmiddels wel zes mensen die dit verklaren (Loggen wordt beschuldigd van zelfverrijking, fraude en intimidatie binnen het bedrijf waar hij directeur was, red.). Hoeveel bewijs willen we eigenlijk? Wat mij betreft is Loggen absoluut niet meer betrouwbaar''

Die informatie is maandagavond tijdens de bijeenkomst van de fractievoorzitters niet behandeld door burgemeester Weterings, volgens Meijer. Vervolgens is die boos weggelopen. ,,De burgemeester heeft bewust zijn kop in het zand gestoken. En je kunt je afvragen waarom hij dat doet.''

Beusenberg

Ook Rinus Beusenberg (SRH) snapt niets van de term anonieme beschuldigingen in het persbericht. Hij wil dat het college een nieuw bericht met de 'juiste stand van zaken' maakt. ,,Na kennis te hebben genomen van de door Forza aangeleverde stukken, die ook het college heeft gekregen, kan worden vastgesteld dat die niet anoniem zijn. Bovendien gaat wethouder Loggen met een advocaat de aantijgingen aanpakken, dat kan toch niet als je de herkomst niet kent?''

Een geagiteerde Henk Kuipers, de fractievoorzitter van de VVD, zegt dat partijgenoot Loggen hem bij het aantreden op de hoogte heeft gesteld van situatie op de werkvloer bij diens vorige werkgever en dat hij daar met een regeling is vertrokken. Kuipers stelt zich achter het standpunt van het college dat er geen reden is om aan de integriteit van Loggen te twijfelen.

Horn

Dat is ook de mening van fractieleider Tom Horn van de PvdA, die zelf wethouder was in de vorige collegeperiode en dus ongeveer weet hoe de hazen kunnen lopen. ,,Als wethouder moet je uitermate zorgvuldig te werk gaan. Een imago is sneller stukgemaakt dan opgebouwd'', klinkt het. ,,We hebben zijn verklaring gelezen en hebben geen reden te twijfelen aan zijn integriteit.''

Cees Loggen moet binnen enkele dagen aan de raad verantwoording afleggen over de ontstane situatie omtrent zijn integriteit als bestuurder. Dat is de onomwonden mening van onder anderen raadslid Marjolein Steffens van oppositiepartij HAP.

Loggen wordt door personeel van zijn vorige werkgever Kindzorg in Zaandam beschuldigd van intimidatie, fraude en zelfverrijking. De wethouder distantieerde zich maandag van die beschuldigingen en weigert op te stappen. Het college van B en W steunt hem vooralsnog.

Openheid van zaken

HAP-fractieleider Steffens vindt dat Loggen, de opvolger van de in Rijswijk tot burgemeester benoemde Michel Bezuijen, wel een aantal dagen de tijd moet krijgen om volledige openheid van zaken te geven. ,,Ik heb de anonieme melding en de niet-anonieme e-mails gezien. Ik kan niet verifiëren of de informatie correct is. Evenmin kan ik nagaan of wat meneer Loggen zegt allemaal aantoonbaar juist is of onjuist. Ik vind dat deze wethouder binnen een paar dagen moet zorgen dat de raadsleden die hem benoemd hebben in zijn functie, kunnen beoordelen of het aantoonbaar onjuist is waar hij van beschuldigd wordt.''

,,Dat het college van B en W al tot die conclusie is gekomen, is kennnelijk gebeurd op grond van informatie die mij niet bekend is. Ik wil graag zelf over die informatie te beschikken. Wanneer je, als politicus of bestuurder werkend in het publiek domein, op deze wijze wordt beschuldigd en beweert dat het niet juist is, dan moet je dat aantonen. Een wethouder moet van onbesproken gedrag zijn.''

Reactie Loggen

Cees Loggen zelf hield gistermiddag de boot af. ,,Ik laat het bij mijn reactie van maandagavond via de persverklaring. Of ik vind dat ik beschadigd ben? Of ik kan doorfunctioneren? Ik blijf bij de verklaring van gisteren.’’ oggen zegt dat hij donderdag eerst de raad informeert. ,,Daarna ga ik andere partijen te woord staan. ’’

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.