Burgemeester Schneiders: Slewe en Roos zijn ’de stoorzenders’ in Bloemendaal

Bernt Schneiders
© Archieffoto
Bloemendaal

Het gaat goed in Bloemendaal op twee ’stoorzenders’ na: raadslid Marielys Roos van Hart voor Bloemendaal en landgoedeigenaar Rob Slewe van Elswoutshoek. Dat schrijft burgemeester Bernt Schneiders van Bloemendaal in zijn laatste ambtsbericht aan Johan Remkes, commissaris van de koning in Noord-Holland

De verhouding met landgoedeigenaar Rob Slewe van Elswoutshoek ziet Schneiders niet meer goed komen.

,,Recent nog liet de heer Slewe mij weten dat hij door zal gaan tot de onderste steen boven is gekomen’’, aldus Schneiders.

,,Dit trekt een zware wissel op het ambtelijk apparaat en dat zal vermoedelijk in de toekomst zo blijven.’’ Maar volgens hem lijkt het erop dat in tegenstelling tot het verleden de botsingen met de landgoedeigenaar ’’niet meer tot uitslaande brand in de politiek leiden. In de regel neemt alleen de eenmansfractie van Hart voor Bloemendaal het voor de heer Rob Slewe op.”

Ook Marielys Roos van Hart voor Bloemendaal krijgt een veeg uit de pan. Volgens Schneiders trekt ze ,,een zware wissel op de sfeer en de omgangsvormen in de raad.’’

De burgemeester meldt dat het ,,helaas nodig is om vergaderingen zo nu en dan te schorsen omdat de fractie van Hart voor Bloemendaal zich niet wenst te schikken naar de voorzitter of de vergaderorde.’’

Schneiders noemt de politieke situatie in Bloemendaal over het algemeen ’redelijk stabiel’, met als uitzondering het voortsmeulende conflict rond Elswoutshoek. De burgemeester acht het onwaarschijnlijk dat dit wordt opgelost.

,,Daardoor zullen er onaangename confrontaties en situaties blijven. Het zou goed zijn om een persoon aan te stellen die alle zaken en te verwachten procedures kanaliseert en afhandelt. Dat geeft relatieve rust in het ambtelijk apparaat. En de omgang met de fractie van Hart voor Bloemendaal zal lastig, en bij tijd en wijle, hard en onaangenaam blijven.’’

Ook meldt Schneiders dat een aantal raadsleden zich niet meer herkiesbaar zal stellen in verband met ’de bij tijd en wijle harde en onaangename sfeer’. De beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde mensen voor raad en college vindt hij een punt van zorg.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.