Landjepik in Haarlem blijkt lucratieve zaak

Fokke Zaagsma

Landjepik lijkt te lonen in Haarlem. Zeker 280 Haarlemse burgers hebben, al dan niet met toestemming, een stuk gemeentegrond ingepikt. Ze gaan tot nu toe vrijuit, omdat de gemeente ze juridisch niet kan aanpakken.

De burgemeester studeert nu op een werkbaar voorstel om annexaties in de toekomst te voorkomen.

De gemeente ging in 2011 voortvarend van start met een project om de gepikte landjes terug te vorderen, schrijft Schneiders in een recente brief aan de gemeenteraad. ,,Maar we belandden al snel in een juridisch moeras omdat de dossiers niet op orde bleken te zijn.''

Tijdens de begroting vorige week lag er een motie 'landjepik' klaar van raadslid Wybren van Haga van de VVD, Hart voor Haarlem en de SP om de kwestie vlot te trekken. Van Haga bracht de motie niet in stemming omdat de burgemeester beloofde met een voorstel te komen voor het eind van dit jaar.

Illegaal

Terug in de geschiedenis. In 2011 besloot de gemeente bij 280 geconstateerde illegale annexaties van openbare gronden tot handhaving over te gaan. Er werd 55 duizend euro vrijgemaakt voor de aanpak. De afdeling vastgoed stuurde de commissie ontwikkeling een overzicht van de stukjes land. In 2012 stuurde de gemeente de eerste aanschrijvingen.

De ambtenaren moesten al snel constateren dat de zaak complexer was dan verondersteld. Het project werd daarom voortijdig beëindigd, zo meldt de burgemeester in een brief aan de raad. Alleen werd de gemeenteraad daar niet van op de hoogte gesteld.

Spaak

Het project liep spaak omdat er volgens Schneiders geen duidelijk beeld was van de afspraken die vooraf met de 'landjespikkers' waren gemaakt en toezeggingen die aan deze gebruikers waren gedaan. Ook bleek er geen helder beeld te zijn van de beleidsoverwegingen met betrekking tot de keuzes over de verkoop van de grond, het aangaan van gebruikersovereenkomsten of het optreden tegen annexatie.

,,Er was geen beleid vastgelegd en de dossiervorming was onvoldoende'', stelt Schneiders in zijn brief. ,,Naar aanleiding daarvan is besloten om het project als zodanig te beëindigen en met een voorstel te komen tot een meer werkbaar vervolg.''

Schneiders stelt nu voor om van andere gemeenten te leren die verder zijn in de aanpak van landjepik en die positieve resultaten hebben geboekt. Aan de hand daarvan komt hij met een voorstel dat voor het einde van het jaar in de commissie ontwikkeling wordt besproken.

Klachten

Hij stelt voor daarbij ook de 'oude' 280 zaken aan te pakken als er klachten of signalen zijn of als er sprake is van infrastructurele werken. Schneiders: ,,Vanwege de voortijdige beëindiging van het project is een ordentelijke inhoudelijke afmelding van het project aan het bestuur niet tot stand gekomen. Dit betreur ik.''

Van Haga is blij met de belofte van Schneiders. ,,De burgemeester heeft toegezegd dat het college binnenkort met een plan van aanpak komt en dat dit dossier weer voortvarend wordt opgepakt.''

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.