Wijkraden spannen kort geding aan tegen parkeerreferendum

Annalaura Molducci
Haarlem

Drie wijkraden uit het centrum van Haarlem stappen naar de rechter om het parkeerreferendum tegen te houden. De wijkraden willen zo voorkomen dat het nieuwe gemeentelijke parkeerbeleid nog langer op zich laat wachten.

Het gaat om de wijkraden Binnenstad, Heiliglanden & De Kamp en Vijfhoek en Raaks & Doelen. De wijkraden vingen eerder bot bij de gemeenteraad. Ze dienden op 12 mei een bezwaar in tegen het raadsbesluit om op 19 juli een referendum over het nieuwe parkeerbeleid te houden. Omdat een bezwaarschriftprocedure wel twaalf weken kan duren en valt nadat het referendum is gehouden, spannen ze een ’kort geding’ aan. Vorige week vrijdag vroegen ze een spoedprocedure aan bij de bestuursrechter.

Ze zijn het er niet mee eens dat de parkeerplannen van de gemeente worden doorkruist door het referendum. Volgens de wijkraden krijgt in de plannen het centrum van Haarlem eindelijk een bezoekersregeling. Dat betekent dat bewoners van het centrum ook bezoekers kunnen ontvangen. De parkeervergunningen in het centrum en de wijken daaromheen worden goedkoper en er komen meer betaalbare parkeerplaatsen in de parkeergarages voor bewoners, waardoor de parkeerdruk op straat afneemt en de stad leefbaarder wordt.

Het referendum houdt al die plannen - die door een lang inspraaktraject tot stand zijn gekomen - minstens anderhalf tot twee jaar tegen, zegt Hugo van der Wees namens de wijkraden. ,,Bewoners van wijken rondom het centrum verkeren lange tijd in onzekerheid welke maatregelen worden ingevoerd en wat daarvan de gevolgen zijn. Ook bewoners van het centrum wachten anderhalf jaar of en wanneer de bezoekersregeling en uitbreiding van het aantal plaatsen in de parkeergarages er komt. De stad wordt op hoge kosten gejaagd door alle investeringen in tijd en mankracht van de afgelopen jaren en inspraakrondes zijn voor niets geweest. De stad loopt inkomsten mis uit parkeergelden wat mogelijk later weer moet worden ingehaald.’’

Volgens Van der Wees klopt de grondslag voor het referendum niet. ,,De initiatiefnemers hebben onbetrouwbare informatie gegeven. Ze wekten de illusie dat als er geen betaald parkeren in de wijken buiten het centrum wordt ingevoerd en de papieren bezoekersschijf niet wordt afgeschaft de parkeerproblemen en de schaarste aan parkeerplekken is opgelost.” Volgens de regels is een referendum alleen mogelijk als het gevolgen heeft voor de hele stad en alle inwoners. Van der Wees: ,,Dat is niet het geval. Het referendum heeft slechts betrekking op 35 procent van het grondgebied van de stad en het aantal inwoners. Dus 65 procent van de stemmers kan nu een oordeel geven over plannen waar ze geen gevolgen van ondervinden. Iedereen vanaf 16 jaar mag stemmen dus ook degenen die nog geen rijbewijs en geen auto hebben.”

Van der Wees heeft niet de illusie dat hij het referendum tegen kan houden. ,,De gemeente kan een uitspraak van de rechter naast zich neerleggen. Wij kunnen dan een bodemprocedure beginnen.” Die procedure duurt te lang, dan is het referendum al gehouden, realiseert Van der Wees zich. Toch voelt hij met de andere wijkraden de noodzaak om de rechtszaak door te zetten. Al was het alleen maar om te toetsen of de wijkraden een punt hebben. Wanneer het geding dient, wordt tussen nu en drie weken duidelijk, zegt Van der Wees.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.