Provincies Noord- en Zuid-Holland tegen windmolenpark

Provincies Noord- en Zuid-Holland tegen windmolenpark. Archieffoto

Leontien van Engelen
haarlem

De provincie Noord-Holland verzet zich tegen de bouw van nieuwe windmolenparken dicht bij de kust. De provincie Zuid-Holland heeft ook sterke aarzelingen. Noord-Holland vraagt de minister Schultz van infrastructuur en milieu af te zien van een onderzoek naar de haalbaarheid van windmolenparken binnen de zogeheten 12- mijlszone.

In een bezwaarschrift noemt de provincie het onderzoek onwenselijk.

Het huidige kabinet wil meer windmolens op zee bouwen als onderdeel van rijksbeleid om meer duurzame energie op te wekken.

Noord-Holland voert als bezwaar aan dat de bouw van windmolens dicht bij de kust maatschappelijk op grote bezwaren stuit. Daarbij telt dat Noord-Holland groot belang hecht aan het open zicht op de kust.

De provincie kan de bouw van windmolenparken overigens niet tegenhouden. Het rijk is de beheerder van de Noordzee. Voor de kust van Egmond aan Zee ligt al een windmolenpark op een afstand van 10 tot 18 kilometer. Noord-Holland dringt er bij het rijk op aan zich te richten op de bouw van windmolenparken verder op zee. De provincie zegt graag mee te werken aan de bouw van windmolenparken buiten de 12-mijlszone.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.