Rijsenhout hoopt op meer goed nieuws

1 / 2
Bart Boele
Rijsenhout

Blijdschap in Rijsenhout over het groene licht voor woningbouw op het Centurionterrein in het dorpscentrum. ,,We hopen dat er binnenkort ook positief nieuws is voor de plannen op het Willem Maarsehof en Catharina Segrina’’, stelt de dorpsraad.

Want hoe mooi de goedkeuring voor de bouw van 35 woningen achter dorpshuis De Reede ook is, Rijsenhout heeft nog veel meer bouwplannen die liggen te wachten op een ontheffing van het ministerie voor infrastructuur.

(Lees hier: Woningbouw in centrum Rijsenhout)

In het centrum van het dorp bijvoorbeeld het Willem Maarsehof, vlak naast het Centurionterrein net aan de andere kant van de Bennebroekerweg. Hier is ook een plan voor 25 woningen, dat apart door het ministerie moet worden beoordeeld.

Dezelfde weg wacht ook het bouwplan Catharina Segrina in het noorden van Rijsenhout. Hoe moeizaam de aanvraag van een ontheffing kan verlopen, blijkt bij het Piet Lanserhof 2 verderop in het dorp. Het plan voor 27 woningen daar werd afgewezen. Hoewel ze allemaal zijn verkocht, is er toestemming gegeven voor slechts 25.

En dat allemaal door het luchthavenindelingsbesluit (LIB) dat omwonenden van de luchthaven Schiphol tegen overlast van vliegtuigen moet beschermen.

Rijsenhout laat geen middel onbenut om bij het ministerie van infrastructuur, verantwoordelijk voor de uitvoering van het LIB, aan te geven dat de dorpsbewoners helemaal geen last hebben van vliegtuigen.

Het dorp trok jarenlang samen met de gemeente Haarlemmermeer op om die boodschap in Den Haag te verkondigen. Van de samenwerking met de gemeente lijkt inmiddels weinig meer over te zijn.

De dorpsraad zegde vorige week het vertrouwen in de gemeente Haarlemmermeer op en riep de gemeenteraad te hulp. ’Wat kunnen wij doen om samen te werken met de gemeente?’, was de vraag van Rijsenhout.

Steun

,,We krijgen erg veel steun vanuit de gemeenteraad’’, kan voorzitter Monique Damen van de dorpsraad op maandagmorgen melden. ,,Veel partijen zijn blij met ons signaal. Ik heb de indruk dat onze oproep heeft gewerkt.’’

In het voordeel van Rijsenhout speelt dat het dorp altijd constructief heeft meegedacht met plannen van de gemeente. Niettemin is door die gemeente nu tweemaal een grens overschreden. Eerst door een tomatenkas toe te staan op een toegezegd recreatiegebied, daarna door toe te staan dat nutsbedrijf Tennet een immens transformatorstation pal naast het dorp mag bouwen.

In beide gevallen zijn er alternatieven die door de dorpsraad, maar ook door dorpsbewoners zijn aangedragen. ,,We zijn heel bij met de steun voor ons standpunt vanuit het dorp’’, zegt voorzitter Damen. Maar steun of niet, de gemeente Haarlemmermeer reageert nauwelijks op de signalen van het dorp.

Niet dicht

Dat was reden voor de dorpsraad om de gemeente de wacht aan te zeggen: er is geen vertrouwen dat dorp en gemeente goed kunnen samenwerken. Dat standpunt wordt gedragen in het dorp. Het typeert Rijsenhout: de dorpsraad is geen geïsoleerd orgaan, maar kan rekenen op brede steun onder de bevolking.

Maar de manier waarop de dorpsraad de kritiek op de gemeente ventileert, typeert Rijsenhout net zo goed. De deur gaat niet dicht, er blijft altijd ruimte voor overleg en er wordt niet gedramd om het eigen gelijk binnen te kunnen halen.

Rijsenhout realiseert zich dat dorp en gemeente elkaar nodig hebben. Er is nu toestemming voor twee bouwplannen en de hoop op nog twee bouwplannen, maar de grootste vernieuwing van Rijsenhout is nog in ontwikkeling: de Nieuwe Blauwe Beugel, waar het Willem Maarsehof maar een klein deel van is.

Niet onmogelijk

Dat grote terrein tussen de Rijshornstraat en de Haarlemmermeerse Ringvaart in staat nu vol vervallen kassen en heeft veel mogelijkheden voor de versterking van de structuur van Rijsenhout, bijvoorbeeld met woningbouw.

Om de bouw van huizen in dat gebied mogelijk te maken heeft Rijsenhout de gemeente Haarlemmermeer nodig. Er moet worden gelobbyt bij Greenport Aalsmeer, dat over alle glastuinbouwgebieden in Haarlemmermeer gaat, de provincie Noord-Holland en daarna ook nog eens het ministerie van infrastructuur.

Het is een lange, maar geen onmogelijke weg en dat weet de dorpsraad maar al te goed. Om die weg te kunnen gaan kan de gemeente wel kritisch worden aangepakt als de belangen van het dorp worden vergooid, maar al te grof tegen de haren instrijken is dan weer niet constructief.

d612b84e-3a10-11e7-9d70-79f567e27b8f.pdf

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.