Duinpolderweg: prestigekwestie of noodzaak?

Anita van Vliet en Ted van Haaster

Sjaak Smakman
hillegom

Met wat kanttekningen is in Heemstede is een ruime meerderheid voor, in Bloemendaal wil niemand hem zoals hij nu is gepland en in Hillegom zijn de meningen verdeeld over de Duinpolderweg. Maar wat pleit er voor en wat pleit er tegen?

Van Haaster: ,,De Duinpolderweg is een deel van de noordelijke ontsluiting van de Greenport Bollenstreek, een pakket van maatregelen van Rijnsburg tot aan Hillegom omdat de oostwest-verbindingen gewoon niet op orde zijn. Ik heb het meegemaakt toen ik voor mijn werk naar Noordwijk moest. Dan rijd je op de A4 en A44 en dan moet je bedenken: hoe kom ik daar? Nou, dat valt niet mee. Daar hebben ze vanuit Holland Rijnland over nagedacht en dat heeft toen geleid tot de NOG, de Noordelijke Ontsluiting Greenport. Dat is uiteindelijk de Duinpolderweg geworden. Wij vinden dat er echt iets moet gebeuren om de streek te ontlasten en de bereikbaarheid te verbeteren, ook voor de toekomst. Maar wel onder de voorwaarde dat ook werkelijk wordt aangetoond dat het werkt.’’

Daar bent u nog niet van overtuigd?

,,Ik wel, maar het gaat erom dat er voldoende draagkracht moet worden gevonden bij bevolking en ondernemers. En er moet minder weerstand zijn, minder dan er nu is. Al 45, 50 jaar geleden zijn er woningen gesloopt aan de Zilkerduinweg omdat de N206 zou worden doorgetrokken naar de Haarlemse Randweg. Dat stuitte toen op het verzet van Bloemendaal.’’

Knelpunten

Van Vliet: ,,Nut en noodzaak zijn nooit ofte nimmer aangetoond, zeker niet wat betreft een weg op Hillegoms grondgebied. Er zijn heel veel studies en onderzoeken geweest naar knelpunten. Die liggen ten zuiden of ten noorden van Hillegom, maar niet in het gebied tussen Hillegom en Bennebroek. Het grote knelpunt zit feitelijk bij de N207, de Leimuiderweg. Als je zou zeggen: we gaan daar een aantakking maken richting Keukenhof, dan zeggen wij: prima, leid al die toeristen naar Keukenhof en die kunnen dan ook via die weg weer terug de snelweg op. Maar nu gaat het over een oostwestverbinding door een monumentaal bos, over een monumentale begraafplaats en vervolgens dwars over het enige overgebleven echt vrije veenweidegebied met 93 beschermde vogelsoorten en 230 beschermde planten. Daar moet je gewoon vanaf blijven.’’

,,Wat mensen vergeten is dat er door de Duinpolderweg 17 procent meer verkeer over de Van den Endelaan gaat rijden. Bennebroek krijgt bijna twee keer zoveel verkeer en ook het verkeer door Vogelenzang zal fors toenemen. Dat moet je niet willen. Wat ons betreft is de beste optie het doortrekken van de N207 naar de N206 bij de Ruigenhoek.’’

Haarlem-Zuid

Van Haaster: ,,Dat doortrekken van de N207, daar zitten absoluut goede dingen in. Ik ben ook blij dat ze dat onderzoeken. Maar het probleem voor Hillegom, Bennebroek en Vogelenzang wordt daar niet minder van. Als de N207 de ontsluiting wordt voor de Bollenstreek en het verkeer vanuit Haarlem-zuid, dan blijven we in Hillegom meer verkeer houden. Het moet toch op een of andere manier naar die weg toe.’’

Van Vliet: ,,Je moet kijken waar de knelpunten zitten en dat is niet tussen Bennebroek en Lisse. En waar ga je dan een weg plannen? Precies in het midden met de grootste overlast voor de dichtstbijzijnde dorpen. Op de alternatieven is nooit antwoord gegeven in onze ogen. De wethouder (Jan van Griensven, red.) heeft op informatieavonden alleen aangegeven: zo gaan we het doen.’’

Van Haaster: ,,Onze wethouder heeft dat niet gedaan, maar de projectgroep naar mijn gevoel wél. Er waren behoorlijk veel weerstanden tegen de meest noordelijk variant. Toen heeft men de mogelijkheid gegeven: laat maar zien hoe het anders moet. Daar zijn veel alternatieven aangedragen, maar uiteindelijk kwamen ze toch op die variant uit. (…) Er zijn plannen voor een snelle busverbinding om een paar mensen vanuit Noordwijk naar Schiphol te brengen met een aparte weg en een aparte brug. Wij hebben er bij de provincie voor gepleit om die brug niet te bouwen en die van de 207 te verdubbelen. Daar heeft álle verkeer baat bij.’’

Van Vliet: ,,En het rare is dat die provincie Noord-Holland wél wil investeren in de Duinpolderweg maar niet in zo’n verdubbeling.’’

Van Haaster: ,,Dat zit dan hun eigen Duinpolderweg in de weg. Dat vind ik logisch.’’

Bufferstuk

Van Vliet: ,,Ja, maar dan verdubbelen ze hem wel tot aan de brug, dat vind ik ook niet logisch.’’

Van Haaster: ,,Ik heb gevraagd waarom ze dat doen. Het grootste deel van het verkeer op de N207 moet de immers de N205 op, als ontsluiting van Getsewoud. Dat stuk tot aan de brug gaat dienen als een buffer voor als de brug openstaat en het verkeer blijft komen.’’

- De noodzaak van de Duinpolderweg is gebaseerd op groei die er niet is.

Van Haaster: ,,Door de aanleg van het nieuwe sportpark zijn de voormalige sportvelden van SIZO nu beschikbaar voor wonen en werken. Dat kunnen we ontsluiten middels de Duinpolderweg. Nogmaals: het is nog niet zo ver. Maar als je wilt zorgen dat mensen hier graag willen wonen en werken, dan moet je daar wat voor doen. Ik ken meerdere bedrijven die uit Hillegom willen vertrekken omdat ze zo slecht bereikbaar zijn.’’

Van Vliet: ,,De woningbouw is helemaal niet nodig in de mate waarin het nu is gepland. Het SIZO terrein moet je helemaal niet bebouwen. Laten ze eerst maar eens met het Ringvaartterrein beginnen. Sterker nog: zelfs plan Het Zand is nog niet helemaal verkocht: 150 huizen kunnen ze aan de straatstenen niet kwijt.’’

Van Haaster: ,,De situatie waarin we nu zitten is niet representatief voor de toekomst.’’

Van Vliet: ,,Maar alle cijfers die we nu hebben wijzen er op dat we binnen tien jaar geen groei hoeven te verwachten van het aantal inwoners. Daarna is de babyboomgeneratie zo ongeveer afgeserveerd en gaat de groei dus helemaal niet meer komen. Je moet een knelpunt oplossen waar een knelpunt is. Je gaat nu juist knelpunten maken waar geen knelpunt is.’’

Van Haaster: ,,Ik schrijf op mijn weblog regelmatig over de weg, maar dat is nu iets genuanceerder omdat nut en noodzaak op de getallen van nu wordt onderzocht. Daar ben ik blij mee. Het is natuurlijk voor een deel prestige aan een aantal kanten, maar ik denk dat er echt behoefte is aan een betere ontsluiting. Maar als wordt aangetoond dat de Duinpolderweg echt flauwekul is, dan ga ik daar in mee.’’

Van Vliet: ,,Daar ben ik blij mee. Ik hoop dat je dat ook volhoudt.’’

Van Haaster: ,,Dat houd ik vol. Zo zit ik er in.''

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.