2018 wordt ’jaar van de toegankelijkheid’ in Haarlem

Annalaura Molducci
Haarlem

Er komen meer watertappunten, scootmobielers kunnen een rolstoel lenen om te winkelen, de Cruquiusschool wordt opgeknapt voor 3 miljoen, de stad wordt vaker geveegd, gesnoeid, schoongemaakt en 2018 wordt het jaar van de toegankelijkheid in Haarlem.

Het is een greep uit een scala aan de zestig moties en amendementen die zijn aangenomen tijdens de behandeling van de kadernota. De nota zelf werd ook aangenomen alleen de fracties Mohr, Hart voor Haarlem en Trots Haarlem stemden tegen.

Weer was er gemor over de lange vergadertijden. Drie avonden is er in Haarlem gepraat over het beleid dat vooruitloopt op de begroting waar vervolgens ook weer drie dagen over wordt vergaderd. De net aangetreden burgemeester Jos Wienen stelde dan ook: ,,Haarlem houdt twee keer algemene beschouwingen.” Een gemeente als Bloemendaal doet zo’ n nota af als hamerstuk.

Dat moet korter, vinden bijna alle Haarlemse partijen. Binnenkort komt er een voorstel om het in een dag af te handelen. De vele moties kunnen dan uitgebreid worden behandeld in de diverse commissies. Jeroen Fritz (PvdA) vond het de wijze van vergaderen inderdaad wat ouderwets en hekelde de enorme hoeveelheid moties die Trots Haarlem indiende en die geen steun kregen. De VVD vond dat de radicale splinterpartijen te veel spreektijd kregen. D66 vindt ook dat het vanaf volgend jaar anders moet, maar hoe is nog niet besloten.

Haarlem heeft een tekort van bijna één miljoen op de daklozenopvang. Dat geld moet van de gemeenteraad ook worden verhaald op de regiogemeenten omdat Haarlem alle daklozen opvangt en niemand op straat hoeft te slapen. Het college stelde dat Haarlem ruimhartig handelt, maar het is gewoon de wet, stelt de raad. Iedereen moet worden opgevangen. Briefadressen moeten sneller aan daklozen worden verstrekt zodat ze een uitkering kunnen ontvangen. Dat gebeurt ook al in Amsterdam. Ook moet de gemeente nog actiever gaan letten op spookjongeren. Dat zijn jongeren die zich laten uitschrijven uit de gemeentelijke administratie en geen nieuw adres opgeven. De gemeente legt al huisbezoeken af om de jongeren te waarschuwen. Er komen twee nieuwe watertappunten in Schalkwijk en op een nader te bepalen plek.

Er komt een onderzoek naar levensloopbestendig bouwen, de bezuiniging op niet-zelfstandige speeltuinen wordt geschrapt. Drempels in publieke gebouwen zoals stembureaus, scholen, wijkcentra of sportkantines gaan weg. Moties mogen alleen nog digitaal, een bomenmakelaar zorgt voor een tweede leven voor bomen die weg moeten en in Schalkwijk komt een experiment met speciaal rekenonderwijs.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.