Vrijwillige brandweer Haarlem-Oost wacht botte bijl

Enkele leden van de vrijwillige brandweer Haarlem-Oost die het niet eens zijn met de bezuinigingsplannen op de brandweer. Foto United Photos /Remco van der Kruis

Fokke Zaagsma
Haarlem

Als het aan de leiding van Veiligheidsregio Kennemerland en burgemeester Bernt Schneiders ligt, wordt de vrijwillige brandweer in Haarlem-Oost alsnog opgeheven.

Dat gebeurt uiterlijk per 1 januari 2015, maar als het even kan per 1 juli 2014, dus al over twee maanden. Schneiders: ,,De overweging daarbij is dat je dan een ton zou besparen, waarmee je iets kan doen aan het sociaal plan van de vrijwillige brandweer.''

De gemeenteraad Haarlem moet op jaarbasis twee ton besparen op de Haarlemse bijdrage aan de bovenregionale Veiligheidsregio Kennemerland.

Volgens de burgemeester en commandant Frans Schippers zijn er geen alternatieven om dat geld op een andere manier te bezuinigen. Dat zullen ze aan de betrokken gemeenteraadscommissie bestuur en de leden van de vrijwillige brandweer meedelen tijdens een bijzondere vergadering op 12 mei aan de Zijlweg.

Laatste woord

Het laatste woord is dan nog wel aan de (nieuwe) gemeenteraad, die als ze het advies van de commandant en de burgemeester (als voorzitter van het bestuur van de VRK) niet wenst te volgen, elders dat bezuinigingsbedrag moet vinden.

Terzijde: Dat er overigens geld met brandweervrijwilligers gemoeid is, zit 'm in de vorm van betaling - bij inzet en bij oefening krijgen ze voor de gewerkte uren een vergoeding. Feitelijk dient de vrijwillige brandweer als een flexibel in te zetten korps. Als er nood aan de man is, zoals recent bij de grote brand aan de Kleine Houtstraat, worden vrijwilligers opgeroepen.

In geweer

De betrokken vrijwilligers kwamen begin 2014 in het geweer tegen een eerdere poging van commandant Schipper om een einde aan hun post Oost te maken. Ze voerden toen met succes aan dat hun inzet in vergelijking tot die van de beroeps - en dan met name de ambtelijke top - relatief zeer weinig kost. Bovendien doen vaste en vrijwillige brandweermensen hetzelfde werk.

Ditmaal krijgen ze steun van een deel van het vaste brandweerpersoneel dat - zonder te willen geciteerd uit angst voor represailles - vertelt dat het dekkingsplan (inzet van brandweer bij gevaar) te mager wordt. Anders dan de leiding vinden ze dat de aanrijtijden ook in het geding zijn.

Kosten

Woordvoerder Rob de Boo: ,,In feite krijgen vooral Haarlemmers minder brandweer voor het geld dat ze daar voor neertellen. Als er alleen beroeps worden ingezet, worden de kosten per actie alleen maar hoger.''

Een ander punt van verschil in inzicht betreft de wijze waarop risico's worden ingeschat. Zowel de beroeps als vrijwilligers hekelen het uitgangspunt dat er bij planning slechts van één incident per regio per moment wordt uitgegaan.

Ook dit keer zullen De Boo en zijn mannen met alternatieven komen: ,,Wij doen dat wel, want opvallend is dat er bij de top en de staf geen klappen vallen.''

Lees hier de actiesite van de brandweer Haarlem-Oost.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.