Onrust onder personeelsleden: Directeur Nova College op non-actief

Arthur de Mijttenaere
Haarlem

Onder personeelsleden van het Nova College in Haarlem is onrust ontstaan. Dat komt doordat schooldirecteur Ton Paffen van de locaties Zijlweg en Bijdorplaan onverwacht op non-actief is gesteld.

Afgelopen dinsdag kregen de personeelsleden via de telefoon van hun leidinggevende te horen dat hun directeur per direct niet meer aan het werk was.

Op de vraag ’waarom’ luidde het antwoord: ,,Er is een onwerkbare situatie ontstaan.’’

Het Nova College is een instelling met ruim twaalfduizend studenten en twaalfhonderd medewerkers, die wordt aangestuurd door het college van bestuur met Hans Snijders als voorzitter.

Op verzoek

Desgevraagd meldt de onderwijsinstelling aan Haarlems Dagblad dat de man ’op verzoek van het college van bestuur zijn functie heeft neergelegd’.

Ook ’wordt er gewerkt aan een oplossing’. Over de aanleiding tot deze situatie wordt ’geen enkele mededeling gedaan’. Vragen om een nadere toelichting worden met deze drie mededelingen afgewimpeld.

Paffen zelf zegt dat hij nu thuis zit doordat er een ’verschil van inzicht’ is ontstaan tussen hem en het college van bestuur.

Waarover dat verschil van inzicht bestaat, wil hij niet zeggen. ,,Dat heb ik met het college van bestuur afgesproken. Met de bestuurders ben ik on speaking terms: er is overleg.’’

Er is op de werkvloer veel onzekerheid over zijn vertrek, melden Nova College-medewerkers die anoniem willen blijven.

Naar de reden kunnen de docenten slechts gissen. E-mails naar het werkadres van de betrokken directeur worden beantwoord met de mededeling dat zijn taken zijn overgenomen door twee vervangers.

Geruchten

De medewerkers van de school hopen dat de onzekerheid snel wordt weggenomen. De geruchtenmachine draait op volle toeren en gaat onder meer over financiële problemen van de school.

De woordvoerder van het Nova College meldt over financiële problemen dat de cijfers van het Nova College ’goed’ zijn. Volgens het jaarverslag over 2016 bedraagt het exploitatietekort van de school in dat jaar ongeveer negen ton, vooral veroorzaakt door betere cao’s voor de docenten en het inhuren van extra docenten. Over 2015 was er een positief resultaat van ongeveer zeven miljoen euro.

De inspectie van het onderwijs is niet op de hoogte van het thuiszitten van de directeur.

Inspectie

De woordvoerder: ,,Dat hoeft ook niet. Scholen hoeven geen mededelingen te doen over personele maatregelen.’’

Pas als er zaken spelen waardoor de onderwijskwaliteit in het geding is, moet de inspectie worden ingelicht.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.