Engelstalig havo op Mendel College in Haarlem

Arthur de Mijttenaere a.de.mijttenaere@hollandmediacombinatie.nl
Haarlem

Het Mendelcollege begint in het schooljaar 2017-2018 met een nieuwe vorm van onderwijs. Leerlingen kunnen vanaf dat schooljaar in de brugklas kiezen voor de Engelstalige havo, waarmee deze school de enige is in Haarlem.

Het onderwijstype is bedoeld voor ’gemotiveerde havisten, die zich in willen zetten een taal extra goed te leren’, legt conrector Henri Bloem van het Mendel College uit. Ze komen in een gemende havo-vwo brugklas en krijgen alle lessen, van wiskunde (mathematics) tot en met gymnastiek (physical education), in het Engels aangeboden. Alle docenten worden dus in een klap ook docent Engels, waarvoor ze zo nodig worden bijgeschoold.

Vijf brugklassen

Op de school bestaat al geruime tijd het tweetalige vwo, een succesvolle opleiding. Het komende schooljaar, dat maandag weer begint, starten op het Mendel vijf brugklassen van het vwo. Daarvan zijn er drie tweetalig.

Bloem omschrijft de kinderen die tweetalig zijn op het vwo als ’vwo-pluskinderen, die een extra uitdaging kunnen gebruiken’. ,,Hun Engels gaat er enorm op vooruit. Hun kennis van deze taal is aan het eind van de derde klas qua woordenschat op het niveau van 6 vwo. We spelen natuurlijk ook in op de trend van internationalisering.’’ In het tweetalige onderwijs is extra ruimte voor Engelstalige projecten en buitenlandse stages.

Met de nieuwe opleiding wil het Mendel College zo aantrekkelijk mogelijk zijn voor grote groepen leerlingen. Met het aanbieden van tweetalig onderwijs volgt het Mendel College, een school voor mavo, havo en vwo die in totaal 1.700 leerlingen telt, de landelijke trend.

Landelijk zijn er 120 scholen die tweetalig vwo in het pakket hebben, 51 scholen hebben tweetalig havo. Ook in Hoofddorp is een school, het Haarlemmermeer Lyceum, waar tweetalig onderwijs wordt aangeboden.

In Haarlem is het Schoter Lyceum de enige concurrent met een tweetalig atheneum.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.