Krant wil openheid van zaken over locatie cultuurcentrum

Het huidige onderkomen van het MZK en h'Art: De Egelantier. Archieffoto

Richard Stekelenburg

Waar komt het nieuwe cultuureducatiecentrum in Haarlem te staan? Nu een plek in de Waarderpolder lijkt te zijn afgevallen, liggen er op het stadhuis al diverse alternatieven. De gemeente wil de moelijke locaties echter angstvallig geheim houden. Ten onrechte, aldus deze krant.

Haarlems Dagblad verzet zich tegen het achterhouden door de gemeente van informatie over de mogelijke nieuwe huisvesting van Muziekcentrum Zuid-Kennemerland, h’Art en de Volksuniversiteit. De krant heeft vandaag opnieuw een verzoek ingediend om de informatie openbaar te maken. Ze doet daarbij nu een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB).Het is de tweede keer in korte tijd dat het Haarlemse college van B en W een locatiekeuze geheim wil houden. Eerder deed het dat met het beoogde nieuwe onderkomen van de daklozen- en verslaafdenopvang. De gemeente koos voor die geheimhouding met als reden ’geen onnodige onrust te willen veroorzaken’. Meer hierover in HD van zaterdag

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.