Gemeente nekt brede school-idee Haarlemmermeer

Bart Boele
Hoofddorp

Het verschijnsel ’brede school’ in Haarlemmermeer is door de gemeente om zeep geholpen. Het is andere instellingen niet duidelijk wat de gemeente nou eigenlijk wil met een brede school, mede omdat de gemeente elke paar jaar iets anders wil.

Van de acht scholen ontwikkelen er slechts drie zich goed. Die harde conclusie trekt de rekenkamercommissie van de gemeenteraad na onderzoek.

De gemeente dacht met het samenbrengen van scholen en organisaties in één gebouw een brede school te maken die zich dan zou ontwikkelen tot het sociaal-maatschappelijk centrum van hun wijk. Eerst werden multifunctionele accommodaties gebouwd waarin scholen, kinderopvang en maatschappelijke organisaties werden samengebracht.

'Niet consistent'

Vanaf 2009 moesten er coördinatoren komen om de scholen te ontwikkelen. Toen die er eenmaal waren besloot de gemeente om de rol van de coördinatoren af te bouwen en alleen nog geld te geven voor beheer en exploitatie van de gebouwen. ,,De scholen en andere samenwerkingspartners hebben dit als niet consistent ervaren’’, zeggen de onderzoekers daar over.

Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente, maatschappelijke organisaties en scholen niet hetzelfde doel nastreven. Wat nou precies het doel van de gemeente was, is nooit concreet gemaakt.

Hele wijk

Scholen zien het niet als prioriteit om de school het centrum van de wijk te maken. Zij zetten in op een doorgaande ontwikkeling van de leerlingen en een goede aansluiting tussen opvang en school. De sociaal-maatschappelijke instellingen kijken niet alleen naar de kinderen, maar naar de hele wijk en hebben daarvoor geld nodig. Aangezien de gemeente dat niet geeft kunnen ze hun doel niet verwezenlijken.

,,De ambtelijke organisatie en het college beseffen zich onvoldoende dat dit verschil in doelstellingen bestaat en welke consequenties dit heeft voor de uitvoering van het gemeentelijke beleid’’, stellen de onderzoekers vast.

Succesvol

Ondanks al die onduidelijkheid en uiteenlopende belangen zijn er toch drie brede scholen succesvol. Met name het Integraal Kind Centrum in Hoofddorp-Graan voor Visch doet het goed. De scholen in Hoofddorp-Bornholm en Rijsenhout hebben goede mogelijkheden.

Met Floriande Noord kan het misschien nog wat worden. De brede scholen De Breedeborg en Welgelegen (Nieuw-Vennep), Floriande Midden en In de Breedte (Toolenburg) redden het zonder hulp niet. De vraag is of de gemeente dat nog wel wil.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.