Haarlem Energy zet plan Nieuwe Energie door

Henk Geist
Haarlem

Ontwikkelaar Haarlem Energy wil de plannen voor haar bezit op het terrein van Nieuwe Energie nog steeds doorzetten. Gedacht wordt nu aan onder meer studentenhuisvesting en woningen voor een kort verblijf.

Eerder deze week verscheurde de gemeente het koopcontract met Haarlem Energy voor twee aangrenzende stukken grond op het terrein van Nieuwe Energie. Die waren in principe ook al aan de ontwikkelaar verkocht, maar betaling bleef na negen jaar nog steeds achterwege. Haarlem Energy kwam onlangs met het plan hier woningen te bouwen, waar de gemeente niet mee instemde. De ontwikkelaar weigerde dat plan aan te passen, waarop de gemeente de verkoop van de percelen afblies.

,,Haarlem Energy heeft zich niet aan de afspraken gehouden, daarom kunnen wij nu de grond buiten de rechter om terugeisen’’, zegt verantwoordelijk wethouder Jeroen van Spijk (D66). ,,Die twee kavels gaan we niet aan een andere partij verkopen, want we willen niet met nóg een ontwikkelaar aan tafel. Wij reserveren de grond voor het geval er een haalbaar plan is voor het hele gebied.’’ Haarlem Energy heeft wat betreft Van Spijk nog steeds de kans om met een plan te komen voor de grond die ze nog in bezit heeft. ,,Zij zijn nu aan zet. Met de eerste fase van hun plan met onder meer een jazzclub, een hotel en horeca bij de Oerkap hebben wij geen probleem, dat mag.’’

Raymond Pen van Haarlem Energy laat weten dat er met de gemeente gesproken wordt over studentenhuisvesting, gezien ook de mogelijke komst van een University College in de Koepel. Studentenhuisvesting valt volgens hem niet onder woningbouw. ,,Wij zijn gevraagd dat verder te onderbouwen, dit biedt mogelijkheden.’’

Hij overweegt geen juridische stappen nu de koopovereenkomst voor de twee kavels is opgezegd. ,,Dat brengt geen oplossing, bovendien bestaat dan het risico dat de voortgang weer voor jaren op slot zit. Wij zijn blij met de voortzetting van het constructief en inhoudelijk overleg met de gemeente.’’ Vooralsnog is de gemeente ook geen voorstander van studentenhuisvesting.

In de gemeenteraad bestaat nu echter een meerderheid voor woningbouw aan de randen van de Waarderpolder, waarbij Nieuwe Energie een mogelijke locatie is. Daar wil Van Spijk nu geen rekening mee houden. ,,Ik hou me aan de afspraken in het coalitieakkoord. Er komen volgend jaar verkiezingen, met een nieuwe coalitie en een nieuw coalitieakkoord. We moeten dan maar zien hoe tegen woningbouw in de Waarderpolder wordt aangekeken. Laat Haarlem Energy eerst maar een haalbaar plan maken.’’

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.