Techniek verdient beter imago

Ed Brouwer

In de techniek is veel boeiend werk te vinden dat over het algemeen ook nog eens goed betaalt. Het bedrijfsleven doet er alles aan om jongeren die voor een carrière in de techniek kiezen goed te begeleiden. Prima vooruitzichten, dus. Jammer alleen dat de sector nog altijd moet opboksen tegen een achterhaald imago.

Lang werd kiezen voor een technische opleiding of een technisch beroep gezien als een negatieve keuze. Als je ook maar een beetje ’brains’ had, ging je naar de havo of het vwo, en daarna naar de universiteit of desnoods hogeschool.

Dat garandeerde een baan met schone handen en een mooi salaris. Dat dacht je. Of dat dachten je vrienden. Of je ouders. Was dat alles te hoog gegrepen of had je geen geduld voor lesboeken, dan moest je wel naar het vmbo. Beetje timmeren, metselen leren, aan brommers sleutelen, of ’iets’ met verzorging doen om later onderaan de inkomensladder te bungelen. Sombere vooruitzichten.

Talent voor Techniek

Dat het niet zo is - en ook niet zo geweest is - dat weten ze bij Talent voor Techniek als geen ander. Talent voor Techniek is het samenwerkingsverband van werkgevers in de technische sector en regionale opleidingsbedrijven. Deze werken samen met ROC’s en beschikken over moderne en goed geoutilleerde praktijkwerkplaatsen. Daar weten ze dat kiezen voor techniek juist een positieve keuze is.

Of zou moeten zijn. Dat je kiest voor uitdagend werk dat je doet met je handen maar in meerdere mate met je hersens. Want dat is het hele leuke aan deze sector: door toenemende automatisering en robotisering wordt het meeste werk boeiender en afwisselender.

Een baan in de bouw, om maar eens wat te noemen, waar je met Google Glass op je neus vanuit je ooghoek zicht houdt op de bouwtekening in 3D of gegevens in het bouwinformatiesysteem. De servicemedewerker en de automonteur gebruiken allebei geavanceerde meet- en regelapparatuur. Vieze handen maken, doen ze steeds minder. Storingen voorkomen in plaats van verhelpen, krijgt meer accent.

Handwerk

Het ’echte’ ouderwetse handwerk, dat is er natuurlijk nog en het blijft. En het blijft belangrijk. Een riool ontstop je niet met een iPad in je handen - hoewel ook daar technologie het werk verandert. Maar het wordt minder. Dat heeft natuurlijk ook consequenties voor de opleidingen.

In verschillende branches als elektro, metaal, proces- en installatietechniek maar bijvoorbeeld ook de bouw en de offshore verschuift de vraag naar medewerkers van mbo-niveau 2 naar niveau 3 en niveau 4. De bedrijfsopleidingen in de infratechniek, de installatiebranche en andere sectoren spelen daar uiteraard op in. Alleen is hun invloed beperkt op de instroomkant, op de motivatie.

Overtuiging

Meer nog dan nu zouden ze jongeren in huis willen halen die vol overtuiging kiezen voor techniek. Onmogelijk is dat niet, maar daarvoor is het noodzakelijk dat jongens en meisjes een veel beter, completer beeld van techniek hebben. Onbekend maakt onbemind, weet directeur Petra Taams van Talent voor Techniek.

Dat geldt volgens haar vaak ook - of juist - voor de ouders. Zij hebben doorgaans een verouderd, onwerkelijk beeld van werken in een technisch beroep. Vieze handen en slecht betaald. Een beetje begrijpelijk dat ze hun kind liever een algemene opleiding zien doen. Wat ook nog vaak gebeurt: ouders die de voorkeur geven aan een school omdat deze zo lekker dicht bij huis is. In nogal wat gevallen doen ze zoon of dochter daarmee onbedoeld tekort.

Aanleg

Want veel kinderen hebben uitgesproken aanleg voor techniek en zijn gelukkiger en leren gemotiveerder als dat leidt naar werk dat voldoening biedt en precies aansluit bij je talent. En dat in veel gevallen ook nog eens goed tot uitstekend betaalt, beklemtoont Taams. Verderop in deze bijlage staan zo wat voorbeelden van inkomens in de techniek.

Die zijn vaak heel behoorlijk en kunnen de vergelijking met salarissen in niet-technische beroepen doorgaans goed doorstaan. Zeker in beroepen waar hoge eisen worden gesteld aan technische kennis en vaardigheden, waar je kunt doorgroeien of waar schaarste is in het aanbod, gaan werknemers (afhankelijk van de regio) met maandsalarissen en toeslagen naar huis waar je je echt niet voor hoeft te schamen. Integendeel.

Barrière

Wat naast vooroordelen een barrière vormt om voor techniek te kiezen, is de gevoeligheid voor schommelingen in de economie. De bouwsector is bijvoorbeeld zwaar getroffen door de economische crisis. Daar moet je niet zijn, denken jongeren en hun ouders misschien. Maar ook de bouw veert op - net als andere getroffen sectoren - en er is ook daar weer behoefte aan instromend talent.

Wat Taams en de vier directeuren van opleidingsbedrijven die bij het interview aanschuiven zeggen, is dat talent en motivatie voor hen belangrijker zijn dan de vooropleiding van jongeren die aan een werk/leertraject beginnen. Zij hebben allemaal te maken met een toch wel aanzienlijke uitval van jongeren die niet de goede motivatie hebben om de combinatie van werken en leren vol te houden.

Luisteren

De vraag is wie dat te verwijten is. Jongeren van nu zijn niet de jongeren van dertig, veertig jaar geleden. Ze hebben vaak niets met autoriteit en laten zich niet alles aanleunen. Het is een van de redenen waarom een op de vier deelnemers aan de bedrijfsopleidingen van Talent voor Techniek het niet redt. Omdat dat belangrijk is, krijgt het ontwikkelen van competenties, van sociale vaardigheden in het lespakket van de bedrijfsopleidingen van Talent voor Techniek behoorlijk veel aandacht.

Op tijd zijn, luisteren, je correct gedragen in de omgang met klanten en collega’s. Beseffen dat je in alle situaties maar één keer de kans krijgt om een eerste indruk te maken. Uitstralen dat je zin in je werk hebt. Jongeren die zich dit eigen (willen) maken, zijn steevast erg gewild bij werkgevers. Jongeren merken dat. Als zij het zozeer naar hun zin hebben, dat ze vrienden en familie voor zo’n werk/leertraject ronselen - en dat gebeurt - is dat het mooiste compliment dat zij Talent voor Techniek kunnen maken.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.