Rijsenhout is er niet gerust op

Richard Walraven
Hoofddorp

Of er toch niet via de achterdeur een enorm transformatorstation in Rijsenhout wordt neergezet? De actiegroep ’Rijsenhout zegt nee’ is er niet gerust op.

Reden voor die ongerustheid is het resultaat van een zogeheten WOB-verzoek. De stukken over de kwestie, die de in het dorp breed gedragen actiegroep heeft opgevraagd bij de gemeente, hebben nieuwe onrust veroorzaakt. ,,Het zijn oude stukken, van april en eerder, maar daarin zie je een beeld dat de gemeente en Tennet alles doen om hun plan door te drukken’’, aldus Peter van Veen van de actiegroep.

Toegezegd

Dat wethouder Adam Elzakalai heeft toegezegd opnieuw te onderzoeken wat de beste plek voor zo’n transformatorstation is, is voor de Rijsenhouters niet genoeg. Zelfs het feit dat de gehele gemeenteraad enkele weken terug heeft uitgesproken dat die plek nooit Rijsenhout kan zijn, overtuigt hen niet. Reden om een verontruste brief te schrijven naar de leden van de gemeenteraad. Bovendien was er een afvaardiging, net als eerder gestoken in gele actieshirts, aanwezig bij de gemeenteraadsvergadering gisteravond. ,,We houden de vinger aan de pols. Even laten zien dat we er nog zijn’’, aldus een strijdvaardige Van Veen.

Die opstelling maakt duidelijk dat de vertrouwensbreuk tussen de inwoners van Rijsenhout en het college van B en W (daar werd geen kopie van de brief heen gestuurd) nog niet is geheeld. Zolang er geen keiharde toezegging is van het college is de kou niet uit de lucht.

Participatie

De bijzondere interesse van de Rijsenhouters voor de raadsvergadering ging uit naar de behandeling van de nieuwe omgevingswet, die vanaf medio 2019 regelt hoe de gemeente de openbare ruimte indeelt en waar er - bijvoorbeeld - enorme transformatorstations komen en dat soort zaken.

Daarbij werd de mislukte participatie van de burgers in Rijsenhout door veel partijen aan de kaak gesteld. Op dat gebied boezemde het nieuwe plan weinig vertrouwen in. Zelfs de grootste collegepartij VVD liet weten dat het anders moet dan de afgelopen jaren en anders dan voorgenomen. ,,Wat meer ambitie graag’’, aldus raadslid Beryl van Straten. Misschien dat Rijsenhout daar vertrouwen uit kan putten.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.