Kermis op Grote Markt toch zestien dagen

Kermis op Grote Markt toch zestien dagen
Kermis op de Grote Markt.
© Foto United Photos/Paul Vreeker
Haarlem

De kermis op de Grote Markt blijft voorlopig als vanouds zestien dagen duren. De door het college van B en W voorgestelde inkorting tot negen dagen werd donderdag in de raadscommissie Bestuur van tafel geveegd.

Vrijwel alle partijen in de raad hadden grote moeite met de voorstellen van college om de kermissen op de Grote Markt en de Zaanenlaan aan te passen. Voor de Zaanenlaan blijft de aanpassing beperkt tot het terugbrengen van de sluitingstijd van 23.00 naar 22.00 uur. Aanleiding voor het onderzoek van het college was een motie van D66 en PvdA. Die ging alleen over de kermis op de Zaanenlaan, waarvoor verschillende scenario’s moesten worden uitgezocht. ,,Het college heeft niet gedaan wat wij vroegen, we hebben een hamburger besteld, maar krijgen een pannenkoek’’, stelde PvdA’er Jeroen Fritz. De scenario’s handhaven, inperken of verplaatsen van de kermis Zaanenlaan zijn volgens hem niet goed onderzocht. ,,Om de Grote Markt hebben we niet eens gevraagd, dus de inperking van de duur van die kermis moet van tafel.’’

D66’er Maarten Rijssenbeek kreeg een onrustig gevoel van het onderzoek. ,,De kermis op de Zaanenlaan voldoet niet aan onze eigen criteria. De politie, brandweer en ambulance hebben bedenkingen, ze maken zich zorgen over de veiligheid en bereikbaarheid. Met veiligheid moeten we niet marchanderen, de veiligheid is nu niet goed in beeld gebracht. Alternatieve plekken voor de kermis of een andere indeling moeten beter worden onderzocht. Het rapport moet terug naar de tekentafel.’’ De VVD liet bij monde van Hendrikje van der Smagt weten sowieso tegen de huidige plek van beide kermissen te zijn. ,,Het zoeken naar alternatieve plekken is op een ondeugdelijke manier gedaan.’’

Burgemeester Jos Wienen hoorde de kritiek met stijgende verbazing aan, zei hij. ,,Er is voor dit onderzoek wel degelijk gepraat met de hulpdiensten. Die trekken de conclusie dat de situatie niet ideaal is maar wel beheersbaar en acceptabel. Er is een calamiteitenplan, we rommelen niet maar wat aan. We bekijken elk jaar of er iets moet worden aangepast.’’ Hij erkende echter dat als er nu een locatie voor de kermis moest worden gekozen de Zaanenlaan niet in aanmerking zou komen. ,,Maar de kermis staat daar al, het is een traditie.’’

Ook omwonenden, kermisexploitanten en wijkraad waren naar de commissie getogen en kwamen met een stortvloed aan kritiek op de voorstellen. De exploitanten vinden de voorstellen niet acceptabel omdat de levensvatbaarheid van de kermis in het geding komt. Bewoners bleken verdeeld, een deel wil de kermis helemaal weg van de Zaanenlaan, een ander deel gaf aan juist blij te zijn met deze kermis.

Wienen gaat de kermis op de Zaanenlaan in opdracht van de commissie nog eens onder de loep nemen. Hij laat uitzoeken of die gewoon kan blijven, of die anders moet worden ingedeeld of dat een andere locatie mogelijk toch geschikter is. Volgend jaar blijft alles nog bij het oude, alleen gaat de kermis daar wel een uur eerder dicht. Het voorstel voor de inperking van de Grote Markt gaat van tafel. Mocht er aanleiding zijn daar toch iets te veranderen dan komt Wienen met een nieuw voorstel.

Meer nieuws uit Haarlem

Keuze van de redactie