Asbeststrop Halfweg ruim 7 ton

Het terrein is inmiddels afgezet met hekken met waarschuwingsborden.© Foto United Photos/Toussaint Kluiters

Richard Stekelenburg
Halfweg

De asbestvervuiling op het zogeheten Sectorpark in Halfweg lijkt een stevige financiële tegenvaller voor de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude te worden. B en W houden rekening met een bedrag van ruim 7 ton voor sanering en onderzoek, zo rekende wethouder Raymond van Haeften de gemeenteraad dinsdagavond voor.

De ontdekking van asbest in het gebiedje heeft tot onrust geleid onder de bewoners. Op het terrein is onder meer een speelplek ingericht en het wordt bij mooi weer gebruikt als picknickplaats.

De grote vraag is in hoeverre gebruikers bloot hebben gestaan aan gezondheidsrisico’s. Nader onderzoek moet dat duidelijk maken.

Het terrein is bestemd voor woningbouw. De bedoeling is dat er zelfbouw- en kluswoningen komen. Bij bodemonderzoek ter voorbereiding van die ontwikkeling kwam op 9 juni jongstleden de vervuiling aan het licht. De gemeente heeft het terrein daarop direct laten afzetten met hekken en waarschuwingsborden.

De vervuiling stamt vermoedelijk uit de tijd dat het terrein van de voormalige gemeentewerf gebruikt is als gronddepot. Dat was ruim dertig jaar geleden. Naar het lijkt is in die periode vervuilde grond gestort.

De komende weken zullen vooral gebruikt worden om het voormalige gronddepot uit te graven en aan een nader onderzoek te onderwerpen. De kosten daarvoor worden geraamd op 167.000 euro. Daarna is een volledige grondsanering nodig. De geraamde kosten daarvan bedragen een half miljoen euro.

Andere kosten betreffen nader asbestonderzoek (18.500 euro), sanering van de zogeheten PAK-verontreiniging (15.000 euro) en maatregelen rondom de speelvoorziening (15.000 euro).

Ontwikkeling

Duidelijk is dat de tegenvaller een negatief effect zal hebben op de te verwachten winst op de ontwikkeling van het Sectorpark. Hoewel de kosten nog maar een raming betreffen, kreeg wethouder Van Haeften dinsdagavond wel groen licht om zo nodig het volledige bedrag uit te geven.

Die keuze was mede ingegeven door het feit dat de gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude pas in september, na het zomerreces, weer bij elkaar komt. Van Haeften maakte duidelijk vooral vaart te willen maken in de afhandeling van het probleem.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.