Tiental Haarlemmermeerse kinderen krijgt thuis onderwijs

Bart Boele
Hoofddorp

Twintig kinderen in Haarlemmermeer gaan niet naar school, maar krijgen thuis onderwijs. Hun ouders vinden dat er geen onderwijs in de regio beschikbaar is dat aansluit bij hun levens- of geloofsovertuiging.

Zij melden jaarlijks bij de leerplichtambtenaar dat hun kind niet naar een school gaat, maar thuis onderwezen wordt. Dat meldt onderwijswethouder John Nederstigt (D66) in antwoord op vragen van het raadslid Anneke van der Veer.

Zij wil het naadje van de kous weten rond het aantal vrijstellingen van de leerplicht in Haarlemmermeer.

Uit het gegeven overzicht blijkt dat 59 kinderen jonger van 16 jaar en jonger niet naar school gaan wegens lichamelijke en/of psychische omstandigheden. Zij worden getoetst door een sociaal-medisch arts.

Vijftig kinderen hebben nooit bij een school ingeschreven gestaan en verblijven in een zorginstelling. De andere negen stonden wel ingeschreven op een school, maar er is gebleken dat er geen enkele vorm van onderwijs mogelijk is.

Nog eens 59 kinderen zijn vorig schooljaar vier weken of langer niet naar de school geweest waar ze stonden ingeschreven. ,,Het betreft hier situaties waar veel aan de hand is en met ouders, kind, instanties en school naar een oplossing wordt gezocht’’, aldus Nederstigt.

De leerplichtambtenaar heeft in vijf gevallen een proces verbaal opgemaakt omdat het kind wel naar school kon. In achttien situaties is bemiddeld.

Zeven kinderen zijn verhuisd, vijftien gingen naar een andere school, zeven zijn inmiddels niet meer leerplichting en zeven kinderen zaten aan het eind van het schooljaar nog steeds thuis.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.