Afspraak Stationsplein is en blijft geheim

Schade aan het natuursteen op het Stationsplein.

Henk Geist
Haarlem

De schikking die de gemeente Haarlem heeft getroffen met de aannemer die het natuursteen op het Stationsplein heeft aangelegd, blijft geheim. Ondanks een herhaald verzoek van Haarlems Dagblad om openbaarheid handhaaft het college de geheimhouding van het stuk.

Haarlems Dagblad is een zogeheten WOB-procedure (Wet Openbaarheid Bestuur) begonnen omdat de krant meer duidelijkheid wil verkrijgen over wie er verantwoordelijk is voor de grote schade die is ontstaan aan het natuurstenen plaveisel. Het natuursteen werd door aannemer D. van der Steen uit Utrecht in 2010 gelegd, maar daarbij is veel mis gegaan. Besloten is inmiddels om nog dit jaar het natuursteen te vervangen door beton.

Het meningsverschil tussen gemeente en aannemer over de oorzaak van de schade is uiteindelijk opgelost met de geheime schikking. Daarbij is sprake van een totale kwijting, waardoor de aannemer ook niet meer aansprakelijk kan worden gesteld voor latere schades.

De geheimhouding werd opgelegd om de aannemer niet te benadelen omdat volgens het college ‘de schikking inzicht geeft in het handelen van het betrokken bedrijf in dit soort situaties’. Dat zou andere bedrijven een voordeel kunnen verschaffen. Die belangen wegen zwaarder dan het belang van de openbaarheid, meent het college.

Naar aanleiding van het verzoek om openbaarmaking van de schikking heeft de gemeente weer contact opgenomen met Van der Steen. ‘Die heeft expliciet aangegeven zich te verzetten tegen openbaarmaking van de schikking. De redenen om tot geheimhouding te besluiten zijn derhalve nog steeds onverminderd van kracht. Dit is de reden om de opgelegde geheimhouding te handhaven’, stelt het college.

Vooralsnog is de geheimhouding voor onbepaalde tijd. Twee maal per jaar heroverweegt het college alle geheimhoudingsbesluiten. Ook dit besluit zal de komende periode in die heroverweging worden meegenomen. Tegen het besluit van B en W kan nog bezwaar en beroep worden aangetekend. Haarlems Dagblad beraadt zich nog of die stap zal worden gezet.

Volgens het raadslid Louise van Zetten (Hart voor Haarlem) is er bij de aanleg van het plein sprake geweest van een aaneenschakeling van fouten door de gemeente. Zij wil een raadsenquête over het Stationsplein.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.