Hartekamp Heemstede kan de hoogte in

Heemstede

De Hartekampgroep mag bij de woningbouw op de grens met Bennebroek enorm de hoogte in. Qua oppervlak mag de instelling straks nauwelijks méér bouwen dan er nu staat, maar qua kubieke meters mag er twee maal zoveel terug komen.

Bestuursvoorzitter Jan Bauer zei deze week dat de Hartekampgroep na de sloop van de huidige bebouwing aan de zuidkant - de keuken, werkplaats en de gebouwen Ulmus en Amber - straks even veel mag terugbouwen als er nu staat.

Dat blijkt echter niet waar. Momenteel staat er 2960 vierkante meter bebouwing met een inhoud van 16.600 kubieke meter. Straks mag er 3.000 vierkante meter worden bebouwd met een inhoud van 33.000 kubieke meter.

Volgens Bauer komt het veel grotere bouwvolume voor hem als een ’prettige verrassing’. Of de Hartekampgroep er ook gebruik van gaat maken, liet hij desgevraagd in het midden.

Randvoorwaarden

De instelling gaat niet zelf de zuidstrook ontwikkelen, maar gaat dit jaar bij ontwikkelaars de belangstelling polsen om daar aan de slag te gaan. ,,Het is dan uiteindelijk aan de ontwikkelaar wat hij daar wil gaan doen’’, aldus Bauer.

Bij de woningbouw geleden nog twee randvoorwaarden: er mogen maximaal 55 woningen worden gebouwd en de nieuwbouw moet zich onderscheiden van het monumentale hoofdgebouw. Bauer herhaalde nog eens dat de instelling de opbrengst van de woningbouw nodig heeft voor de instandhouding van het landgoed.

Weerstand

Dat er brede weerstand is tegen de komst van woningen op de zuidstrook, bleek donderdag nog eens tijdens de commissie ruimte. Voorzitter Jaap Verschoor van de historische vereniging Heemstede-Bennebroek brak uitdrukkelijk een lans voor een veel kleiner aantal woningen dan 55 om de monumentale status van het landgoed niet (onnodig) aan te tasten.

Raadslid Maylies Roos van Hart voor Bloemendaal vroeg haar Heemsteedse collega’s om eens te overleggen met de Bloemendaalse raad en een voorbeeld te nemen aan de daar vorig jaar aangenomen nota landgoederen.

Harde cijfers

Daarin zijn flink wat beperkingen aan bouwmogelijkheden opgenomen. Remko Oexelman van de stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland is zich ’rotgeschrokken’ van de bouwplannen. ,,Het rijksmonument Hartekamp wordt in zijn kernwaarde bedreigd.’’

Binnen de Heemsteedse raad zijn ook veel bedenkingen tegen de vrijstelling die in het herziene bestemmingsplan is opgenomen. ,,Deze vrijstelling geeft de zorginstelling mogelijkheden om zich te manifesteren als vastgoedmagnaat’’, aldus PvdA’er Johan Maas.

Hij wil - net als HBB - wel eens harde cijfers zien waaruit de door Bauer beweerde noodzaak voor woningbouw blijkt.

Een raadsmeerderheid wil de Hartekamp nu los maken uit het nieuwe bestemmingsplan totdat duidelijk is wat de instelling daar precies wil gaan doen. Wethouder Sebastiaan Nieuwland waarschuwde daarbij wel dat de instelling bij een beperking van de bouwmogelijkheden in de zuidstrook een schadeclaim kan indienen.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.