Haarlem gaat voor cultuur

Dat Teyler publiek weet te trekken bewees het museum al in 2006 met de tekeningen van Michelangelo.© Archieffoto

Jacob van der Meulen
Haarlem

De ambities voor de komende jaren zijn hoog gesteld: Haarlem moet lokaal, nationaal en internationaal een cultuurstad van formaat worden. Dat zorgt niet alleen voor een flinke impuls in verlevendiging van de stad, maar ook in de lokale economie. Dat te samen stimuleert om in Haarlem te komen en werken.

Na een periode waarin belangrijke dragers van de cultuur in Haarlem fors op subsidies werden gekort, is het nu weer tijd voor investeringen. Daarbij worden wel pittige inspanningen gevraagd van de instellingen om bijvoorbeeld hun bezoekersaantallen in een flink stijgende lijn te brengen of te houden. Dat valt op te maken uit de notitie Stand van zaken Cultuur in Haarlem die volgende week door politiek wordt besproken. Daarin zijn ook meerjarenafspraken met grote en kleine culturele instellingen opgenomen.

Belangrijke spelers die Haarlem cultureel vooral internationaal op de kaart moeten brengen zijn het Frans Hals Museum/De Hallen en het Teylers Museum. Het Frans Hals begint een naam op te bouwen in onderzoek naar werken die aan de schilder worden toegeschreven. Er wordt nu gewerkt aan de realisering van een Frans Hals Kenniscentrum dat internationaal een naam op dit gebied moet gaan verwerven. Met gemeentelijke, andere externe fondsen en eigen reserves wordt ingezet op een verbouwing van beide musea die in 2020 klaar moet zijn. Op beide locaties zal sprake zijn van een herkenbare uitstraling, een nieuwe huisstijl en programmering.

Het Teylers Museum heeft zich de afgelopen jaren met recordtentoonstellingen al flink in de picture gezet. Vorige maand werd dankzij bijdragen van het rijk, provincie, cultuurfondsen, sponsors en particulieren het gerestaureerde Lorentz Lab koninklijk geopend. Voor de komende jaren is de restauratie van het Fundatiehuis van Pieter Teyler van der Hulst speerpunt van beleid. Teylers Museum staat al enige jaren op de lijst van voordrachten voor een kwalificatie tot Unesco-werelderfgoed. Een goede kans dat beide restauraties nu leiden tot honorering, zo verwacht het college. De gemeente verkent de komende jaren in welke Europese culturele netwerken Haarlem kansrijk zou kunnen zijn voor subsidies.

Bij de podiumkunsten (Stadsschouwburg/Philharmonie, Toneelschuur, Patronaat) wordt de komende jaren gestreefd naar een groter publieksbereik in vooral Haarlem en omgeving. Daarbij moeten de instellingen de samenwerking zoeken met andere cultuurondernemers in de regio. Bij de Stadsschouwburg/Philharmonie is al sprake van een stevige stroom aan eigen inkomsten door het in huis halen van zakelijke evenementen en fondsenwerving.

De Toneelschuur had in 2016 een recordaantal bezoekers voor de dans-, theater- en filmvoorstellingen en biedt onderdak aan Toneelschuur Producties dat een landelijke betekenis en publieksbereik kent. De Toneelschuur heeft zich tot doel gesteld om jaarlijks 45.000 theaterbezoekers en 105.000 filmliefhebbers te trekken. In Haarlem en landelijk bezoeken in die doelstelling jaarlijks 20.000 mensen de producties van de Toneelschuur.

Het Patronaat heeft zich met een sterke programmering in de top tien van poppodia in Nederland geplaatst. De ambitie is om 500 evenementen per jaar met een bezoekersaantal van rond de 130.000. Het Patronaat werkt met zo’n tachtig vrijwilligers en biedt daarbij veel leerwerk- en stageplekken om jongeren aan een baan of een eigen creatief bedrijf te helpen.

In de notitie Stand van zaken Cultuur in Haarlem wordt ook aandacht besteed aan het veranderingsproces waarin de Bibliotheek Zuid-Kennemerland zich bevindt. Voor het zomerreces ontvangt de gemeenteraad een nota waarin naast de traditionele bibliotheektaken - lezen, leren en informeren - de bibliotheek van de toekomst wordt gepresenteerd. Ontmoeting, debat en bestrijding van de eenzaamheid krijgen daarin een plaats.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.