Slechts drie bouwplannen afgewezen in 2014

Bart Boele
Hoofddorp

Van de 419 bouwplannen die de Haarlemmermeerse welstandscommissie in 2014 heeft beoordeeld, zijn er slechts drie afgewezen.

Ze voldeden niet aan ’redelijke eisen van welstand’. Er werden 290 plannen goedgekeurd en nog eens honderd nadat er kleine aanpassingen waren gedaan of een nadere toelichting was gegeven. Er zijn 88 plannen meerdere keren beoordeeld. Dat blijkt uit het jaarverslag van de commissie.

Het aantal plannen dat aan de commissie wordt voorgelegd, loopt al enkele jaren terug. In 2010 waren het er nog 899, maar toen werden er ook 98 afgekeurd. Sindsdien zijn meer soorten bouwplan ’welstandsvrij’ verklaard. Die hoeven in het kader van minder regels niet aan de commissie voorgelegd te worden.

Hoewel er minder plannen zijn beoordeeld, zijn de kosten van de welstandscommissie gestegen. In 2014 werden namelijk veel grote plannen voorgelegd en de kosten van de behandeling worden berekend aan de hand van de bouwkosten. Hoe groter het plan, hoe hoger de kosten. Zonder de vereenvoudiging van de nieuwste welstandsnota zouden de kosten nog hoger zijn geweest.

Vorig jaar hebben B en W twee welstandsadviezen naast zich neergelegd. In één geval omdat het treffen van duurzame energiemaatregelen belangrijker werd gevonden dan het ’welstandelijk belang’ en in het andere geval in het economisch belang van de aanvrager. Om welke plannen dat ging, is niet bekendgemaakt.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.