Steun voor visie op nieuwe invulling van de Koepel

De Koepel.

De Koepel.© Archief

Henk Geist
Haarlem

Hoe lang is tijdelijk? Dat was de prangende vraag vorige week in de raadscommissie Ontwikkeling waar de toekomstvisie van de Koepelgevangenis werd besproken. ,,De asielzoekers gooiten roet in het eten’’, stelde Louise van Zetten van Hart voor Haarlem.

Het Haarlemse college van B en W werd vorige week in zijn wekelijkse vergadering overrompeld door de mededeling van het COA dat er asielzoekers in het leegstaande Haarlemse gevangeniscomplex worden ondergebracht. Het college had net een visie opgesteld over wat er in de toekomst wel en niet mogelijk is in dit enorme monumentale gebouw. Dat leverde de vreemde situatie op dat er in de raadscommissie werd gepraat over die nieuwe invulling terwijl de eerste asielzoekers al op de stoep stonden.

Ze verblijven daar tijdelijk, in afwachting van een andere nog te vinden locatie in deze regio waar ze langer kunnen blijven. Maar de meeste fracties stelden vast dat tijdelijk een rekbaar begrip is, ook al zijn de asielzoekers voor de meeste fracties wel welkom. ,,Tijdelijk kan bij het COA wel eens jaren zijn’’, meende Fenna Cannegieter (D66). ,,Het is ontzettend jammer dat er vluchtelingen zitten, we geloven niets van die tijdelijkheid en gaan uit van een permanente situatie’’, stelde VVD’er Wybren Haga. Jasper Drost (GroenLinks) vroeg zich af in hoeverre het tijdelijk gebruik de verkoop van het complex door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) beïnvloed. Die verkoop zou eigenlijk in de loop van volgend jaar al zijn beslag moeten krijgen.

Wethouder Jeroen van Spijk (D66) kon geen uitsluitsel geven over de periode dat de Koepel wordt gebruikt voor eerste opvang. Hij had al wel overleg gehad met het RVB. ,,Het RVB heeft zich gecommitteerd aan deze tijdelijke oplossing, maar het heeft ook nog geen overleg gehad met het COA.’’

Van Spijk wil evengoed vaart maken met de plannen voor de Koepel. Met de visie van het college gaat hij deze week nog marktpartijen benaderen, om te kijken of zij belangstelling hebben en om te horen welke kansen zij zien voor het complex.

De visie van B en W werd door het overgrote deel van de raadscommissie positief ontvangen. Wel werd er op aangedrongen om bij de herontwikkeling ook een groter gebied rond de Koepel te betrekken, zoals de terreinen van de Fietsznfabriek of het voormalige Dantuma. ,,Het gaat om een totaalaanpak, de verschillende ontwikkelingen in Haarlem-Oost moeten met elkaar worden vervlochten’’, zei PvdA’er Marceline Schopman, ,,het gaat om een overkoepelende aanpak.’’ Om het gesloten bolwerk van de gevangenis echt bij de buurt en de stad te betrekken werd ook geopperd om gaten te maken in de muur rond het bolwerk, ook al heeft die muur de status van rijksmonument.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.