Haarlem vecht om geld voor nieuwe sporthal Duinwijck

John Oomkes
Haarlem

Sportwethouder Jack van der Hoek (D66) tekent formeel bezwaar aan bij het provinciaal bestuur. Het zit Haarlem hoog dat Noord-Holland ook in tweede instantie geen geld over heeft voor de nieuwbouw van de badmintonhal van Duinwijck.

Het gaat daarbij om een bedrag van acht ton - een slok op een borrel als het erom gaat een sporthal naar een hoger niveau te tillen, en de exploitatie ervan een stuk te vergemakkelijken.

Vorige week maandag bewandelde Van der Hoek ook al de ongewone weg door in een statencommissie als inspreker te komen uitleggen dat de afwijzing van Duinwijck door gedeputeerde Elvira Sweet (sport; PvdA) op oneigenlijke gronden is genomen.

Zelf benaderd

Noord-Holland wil eenmalig bovenregionale topsportaccomodaties ondersteunen uit vrijvallende sportsubsidiegelden. Het provinciebestuur vroeg zelf de gemeente en de Haarlemse badmintonclub Duinwijck om geld aan te vragen.

Bij de afwijzing beweert gedeputeerde Sweet dat de Nederlandse badmintonbond onvoldoende heeft aangetoond de nieuwe hal van regerend Nederlands kampioen Duinwijck te beschouwen als een locatie met A-status.

Aanzienlijke gevolgen

Volgens Duinwijck en de badmintonbond dat er na het opvragen van de stukken door Noord-Holland niet is gevraagd om nadere uitleg, noch op ambtelijk, noch op bestuurlijk niveau.

Wethouder Van der Hoek: ,,Het gaat om iets kleins, maar de gevolgen ervan zijn aanzienlijk. Ik vind dat Noord-Holland duidelijker had moeten aangeven, en wel in het voortraject, op welke punten de subsidieaanvraag niet zou voldoen. Dan had de bond het even sterker geformuleerd en was alles glashelder geweest. Bij navraag blijkt: de bond ziet de nieuwe Duinwijckhal als een volwaardige topsportlocatie met een landelijke uitstraling.’’

Los van deze argumentatie onderstreept sportwethouder Van der Hoek dat de provincie in de subsidievoorwaarden niet vraagt om de garantie dat de badmintonbond internationale wedstrijden en trainingen in Haarlem zal organiseren. Van der Hoek: ,,Als je dat niet verplicht, kun je het niet voldoen aan die voorwaarden ook niet bruiken als reden voor afwijzing.’’

'Amateuristisch'

Naast zijn principiële houding etaleert de Haarlemse wethouder ook een pragmatisch realisme: ,,Er zit nog zo’n zes ton in de pot met vrijgevallen middelen. Ik zou zeggen: ik weet nog wel een goede bestemming.’’

Bestuurslid Rob de Ridder van badmintonclub Duinwijck betitelt de wijze waarop de provincie de subsidieaanvraag afwijst als ’buitengewoon amateuristisch’.

De nieuwe hal zal in de zomer van 2014 worden gebouwd.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.