Conflict over sportcomplex Hoofddorp

Bart Boele
Hoofddorp

Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de aanbesteding van het Sportcomplex Koning Willem-Alexander (SKWA) aan de Bennebroekerweg. Dat dringende advies geeft de accountant aan de gemeente. Er is op diens aandringen al een onderzoek gestart naar het beheer van het complex.

Het SKWA is ruim een jaar na de opening nog niet opgeleverd door de aannemer. Reden daarvan is een conflict over opleverpunten. De gemeente heeft om die reden de laatste 650.000 euro nog niet aan de aannemer betaald. De discussie gaat over nog te verrichten werkzaamheden en zaken die moeten worden hersteld. Dat gaat om een bedrag van een à twee miljoen euro.

Reconstructie

De basis van het conflict kan liggen in de aanbesteding. Daarom vraagt de accountant onderzoek te laten doen ,,gericht op de reconstructie van de wijze waarop de aanbesteding heeft plaatsgevonden, de wijze waarop invulling is gegeven aan de overeenkomst met de aannemer, de rechtmatigheid van de facturaties van de overige leveranciers en de prestatieleveringen met betrekking tot de gefactureerde diensten/producten’’.

Ook moet worden gekeken naar ,,de betrokkenheid van de vertegenwoordigers van gemeente Haarlemmermeer gedurende de verschillende fasen van het bouwproject om uit te sluiten dat er in relatie tot het project SKWA onregelmatigheden hebben plaatsgevonden’’. Daar zijn geen aanwijzingen voor ,,doch vanuit zorgvuldigheid achten wij het noodzakelijk dat gemeente Haarlemmermeer nader onderzoek initieert’’.

Externe partij

De ondersteuning bij de ontwikkeling en realisatie van het SKWA heeft de gemeente uitbesteed aan een externe partij. Dat had, stelt de accountant, Europees aanbesteed moeten worden maar het werd onderhands geregeld waarbij het contract uit 2006 jaarlijks stilzwijgend werd verlengd. Tot nu toe heeft de gemeente er 1,2 miljoen euro voor betaald.

Uit onderzoek van de accountant blijkt dat de externe partij met een onderaannemer werkt en diens werkzaamheden met een winstopslag bij de gemeente in rekening brengt. Of die onderaannemer zijn werk goed doet kan de gemeente niet goed controleren. De gemeente weet niet welke opdracht de onderaannemer heeft gekregen en heeft geen inzicht in diens administratie. De onderaannemer zegt de werkzaamheden te hebben uitgevoerd.

Onderzoek gestart

,,Wij hebben deze casus uitvoerig met ambtelijke organisatie besproken en onze zorgen geuit inzake de constructie die is aangegaan, waarbij een derde partij namens de gemeente verplichtingen met andere partijen aangaat en het beperkte financiële toezicht dat de gemeente hierop heeft uitgevoerd’’, aldus de accountant. Dit onderzoek is inmiddels gestart.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.