’Haarlemmermeer heeft plicht armoede te stoppen’

Rinus Beusenberg.
© Archieffoto
Hoofddorp

,,Ik snap dat niet, die armoede. Dat grijpt mij aan. Ik heb het zelf meegemaakt in mijn familie. Haarlemmermeer heeft de plicht om te zorgen dat het stopt.’’ Rinus Beusenberg zegt het met tranen in zijn stem tijdens de vergadering van de gemeenteraad, waarop zijn partner de zaal uitloopt. Beusenberg loopt terug naar zijn raadszetel.

Onderwerp van gesprek is armoede in Haarlemmermeer, waar van 1900 kinderen bekend is dat ze in armoede opgroeien. In werkelijkheid zijn het er veel meer, maar die zijn niet bekend bij de instanties. Raadslid Anneke van der Veer complimenteert Beusenberg met zijn emotionele inbreng. ,,Die treft ook de rest van de gemeenteraad.’’

Later zegt een gekalmeerde Beusenberg: ,,Er mogen in Haarlemmermeer geen kindertjes met honger in de schoolklas zitten.’’ Eerder verwees hij naar een landelijke campagne van vijftig jaar geleden die er op armoedebestrijding was gericht. Zijn privésituatie, waaruit zijn emotionele bijdrage aan het debat uit voortkwam, bleef onbesproken.

De gemeenteraad had het over armoede en schuldsanering. Voorzitter Hans de Bats van de Voedselbank Haarlemmermeer spreekt in. Hij zegt dat de schuldsanering een belangrijke oorzaak is dat gezinnen met kinderen in armoede opgroeien. ,,Ze hebben drie, vier jaar leefgeld dat ver ligt onder de norm van het Nibud voor een gezonde maaltijd op tafel. Het gaat in Haarlemmermeer om zevenhonderd gezinnen. Dat zijn tweeduizend inwoners van wie de helft kind is.’’

De Bats zegt ook dat de Voedselbank maar vijftien procent bereikt van de mensen die volgens de normen en regels recht hebben op een gratis voedselpakket per week. En ook dat al die gezinnen met kinderen die er gebruik van kunnen maken maar het niet doen, niet onbekend zijn. ,,Hun telefoonnummers zijn zelfs geregistreerd.’’

Eerder in het debat hebben vrijwel alle partijen aangegeven dat armoede, zeker in gezinnen met kinderen, met alle mogelijke middelen moet worden bestreden. Beusenberg stelt na overleg met De Bats van de Voedselbank voor dat de gemeente op zo kort mogelijke termijn armoede aanpakt. ,,Is de raad bereid om dat op te lossen en er budget voor beschikbaar te stellen als het nodig is?’’, vraagt hij en dan bedoelt hij voor aanvang van het komende schooljaar.

Niemand is daar op tegen, ook HAP-wethouder Ap Reinders niet, die wijst op allerlei mogelijkheden en regelingen die er al zijn. Het probleem is, stellen bijvoorbeeld Fien Eveleens (PvdA) en Dave Bakker (Onafhankelijk Liberaal), dat al die regelingen veel te ingewikkeld zijn. De mensen die er baat bij kunnen hebben, zien door de bomen het bos niet meer. Daarom wordt een armoederegisseur aangesteld en extra voorlichting ingezet.

Dat is wat De Bats van de Voedselbank ook vraagt. Het aanbod bekendmaken, instanties die naar elkaar verwijzen, en vooral een laagdrempelige intake als iemand de schaamte heeft overwonnen en zich aanmeldt. Eén intakegesprek waarin alles wordt besproken. Gegevens die worden doorgegeven aan andere instanties waardoor mensen niet iedere keer opnieuw hun financiële ellende op tafel hoeven te leggen. ,,Want dat is een belangrijke drempel. Door de werkwijze aan te passen kan de hulp die bijvoorbeeld de Voedselbank moet geven in tijd worden teruggebracht van twaalf naar zes maanden. Dat is het doel’’, aldus De Bats.

Meer nieuws uit Haarlemmermeer

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.