Bewoners Hoofddorp winnen rechtszaak over grondgeluid

Hein Flach
HaarlemHoofddorp

Ongeveer honderd bewoners in Hoofddorp-Noord hebben tussentijds een rechtszaak gewonnen tegen het Schadeschap luchthaven Schiphol. De zaak draait om de hoogte van de schadevergoeding als gevolg van grondlawaai, waardoor de waarde van hun woningen is gedaald.

De bestuursrechter van de rechtbank Noord-Holland heeft woensdag eerdere besluiten van het Schadeschap vernietigd. Het Schadeschap moet de hoogtes van de planschadevergoedingen nu opnieuw vaststellen. Ook moet opnieuw worden bekeken of het terecht is dat een deel van de bewoners in wijken als Vrijschot, Bleesland en Houtwijkerveld geen schadevergoeding hebben gekregen.

Grondgeluid

Na de ingebruikname van de Polderbaan in 2003 bleek dat omwonenden veel hinder ondervonden van grondgeluid. Dat is laagfrequent geluid dat vliegtuigen maken bij het starten. Het geluid wordt ervaren als een bulderend lawaai en voelbaar gedreun.

Het Schadeschap kende een deel van de omwonenden een schadevergoeding toe. Die was gebaseerd op de waardedaling van de woningen vanwege de hinder door het grondgeluid. Een ander deel van de omwonenden kreeg geen schadevergoeding toegekend, omdat bij hen vanwege de ligging van hun woning geen sprake zou zijn van geluidshinder. Daarbij heeft het Schadeschap zich gebaseerd op adviezen van een adviescommissie en onderzoek door een geluidsdeskundige.

De bewoners stelden zich op het standpunt dat de schadevergoeding te laag was. Anderen waren van mening dat aan hen ten onrechte helemaal geen schadevergoeding was toegekend.

Voorzitter Paul van Joolingen van de bewonersvereniging Vrijschot noemt de beslissing van de bestuursrechter ’een bemoedigend besluit’.

Einde van de rit

,,Aan de andere kant: dit is nog niet het einde van de rit. Tegen deze uitspraak van de bestuursrechter is beroep mogelijk bij de Raad van State. Voorts heeft de rechter terugverwezen naar het Schadeschap. Dat zal opnieuw een stuk onderzoek moeten laten doen. Ik denk dat dit een tussenetappe is.’’

Van Joolingen, die met zijn bewonersvereniging in deze zaak ongeveer zestig omwonenden vertegenwoordigt, woont sinds 1998 in de wijk Vrijschot. ,,We zijn er al sinds de openstelling van de Polderbaan in 2003 mee bezig.’’

In 2011 en 2013 zijn ribbels in het landschap tussen de Polderbaan en Hoofddorp aangelegd, met als doel het grondgeluid te verminderen. Op de vraag of deze ribbels effect hebben gehad, reageert Van Joolingen terughoudend. ,,De effecten van de aanleg van die ribbels, zouden gemeten moeten worden. Maar tot op heden is dat nog nooit officieel gebeurd.’’Voorzitter Paul van Joolingen van de bewonersvereniging Vrijschot in Hoofddorp-Noord zegt helemaal niet zo overtuigd te zijn van het effect van de ribbels tegen grondlawaai. ,,TNO heeft enkele jaren geleden theoretisch berekend dat er effect zou zijn - ik meen maximaal vijf decibel (dB) vermindering - maar dat is onvoldoende in het kader van de afspraken die wij hebben gemaakt met de luchthaven en de gemeente Haarlemmermeer. Ze zouden minimaal tien dB moeten halen. Wij wachten nog steeds definitief onderzoek af. Pas als er gemeten is, kun je de effecten bekijken.’’ ,,Een aantal deskundigen twijfelt overigens aan de effecten van de ribbels’’, vervolgt Van Joolingen fijntjes. ,,Het is allemaal zeer twijfelachtig.’’

Op de vraag in welke orde van grootte het bedrag aan schadevergoeding per huis ligt, antwoordt de voorzitter: ,,Dan moet je denken aan tienduizenden euro’s planschade.’’

Van Joolingen is overigens bewust wat terughoudend in zijn reactie. ,,We zijn op dit moment met allerlei acties bezig.’’ In een later stadium, wanneer er meer duidelijkheid is, wil hij uitgebreider commentaar geven op de kwestie.

De rechtbank Haarlem heeft geoordeeld dat het Schadeschap zich niet had mogen baseren op de adviezen van de adviescommissie en het onderzoek door de geluidsdeskundige, omdat er twijfel bestaat aan de juistheid of volledigheid van deze adviezen en het onderzoek. ’Daardoor staat niet vast dat er een juist beeld bestaat van de omvang van de hinder door het grondgeluid in de betreffende wijken’, heet het in de uitspraak. Ook is de rechter van mening dat het Schadeschap niet goed gemotiveert waarom aan bewoners van een woning aan de rand van de wijk een hogere schadevergoeding is toegekend dan aan bewoners van daarachter gelegen woningen.

Voorts heeft het Schadeschap vanwege de aanleg van de ribbels een aftrek toegepast op de toegekende schadevergoeding. De rechtbank is van mening dat onvoldoende is gemotiveerd op grond waarvan.

Tegen de uitspraak van de rechtbank kan hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.