Capaciteit Lisserbrug schiet binnen paar jaar tekort

Bart Boele
Lisserbroek

De Lisserbrug kan het met enkele maatregelen nog even volhouden als belangrijkste verbinding tussen Lisse en Lisserbroek. Met de bouwplannen van Lisse (950 woningen) en Lisserbroek (circa 2000) zal de capaciteit van de brug echter tekort schieten. Dan heeft het dubbeldorp minimaal een nieuwe oeververbinding nodig.

De snelste maatregel om de brug meer wegverkeer te laten verwerken is het verlengen van de spitssluitingen voor het scheepvaartverkeer. ’s Ochtends van 7 tot 9 uur (nu 7.45-8.30u) en ’s avonds van 16 tot 18 uur (nu 17-17.30u).

Dat is, blijkt uit een verkeersdeskundig rapport van Royal Haskoning DHV, de enige maatregel die meteen kan worden doorgevoerd. Er wordt gewaarschuwd voor het nadeel van deze mogelijkheid: snellere verkeersdoorstroming op de brug versoepelt het lokale verkeer. Maar juist door die vlottere doorstroming loopt de boel in de dorpen, met name in Lisse (Kanaalstraat), weer vast.

Er zijn nog twee opties om de capaciteit van de Lisserbrug te vergoten, maar die zijn niet eenvoudig uit te voeren. Optie 1 is de brug anderhalve meter verhogen, zodat er minder openingsmomenten zijn. Een ingrijpende en kostbare operatie.

De tweede optie is het fietsverkeer ’van de brug halen’ zodat het autoverkeer in twee richtingen over de Lisserbrug kan rijden. Nu is die optie niet uitvoerbaar.

Dat kan wel als de busbrug er komt die de provincie in het noorden van het dubbeldorp wil aanleggen, maar of die er komt en wanneer is nog niet duidelijk.

Op de langere termijn schiet de capaciteit van de Lisserbrug in alle gevallen tekort, geven de verkeersdeskundigen aan. Lisse heeft plannen voor de bouw van 950 woningen. In Lisserbroek moeten er twee- tot drieduizend komen. Misschien wordt ooit de Duinpolderweg aangelegd. Die kan als doorgaande route Bollenstreek-Schiphol de druk op de wegen door Lisse en Lisserbroek wegnemen.

Nieuwe weg

Een andere mogelijkheid die de verkeersdeskundigen aangeven is een nieuwe weg tussen de N208 en snelweg A44 direct ten zuiden van Lisse, met een eigen brug over de Ringvaart naar Lisserbroek. Die optie is eerder al aangegeven door onder andere de dorpsraad van Lisserbroek.

De gemeenten Lisse en Haarlemmermeer hebben de toekomstige woningbouwplannen laten beoordelen, vooral met het oog op de voorzieningen in het dubbeldorp. De conclusie is dat met een geleidelijke nieuwbouw Lisse en Lisserbroek deze groei kunnen hebben.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.