Haarlemmermeer: Schikking met aannemer SKWA

Koning Willem-Alexander opende het sportcomplex in 2014.© Foto ANP

Bart Boele
Hoofddorp

Het conflict rond de oplevering van Sportcomplex Koning Willem-Alexander is opgelost. De gemeente Haarlemmermeer en aannemer, bouwcombinatie Vaessen Sprangers, hebben een schikking getroffen.

Om welke bedragen het gaat en wie er financieel het beste uitkomt is geheim verklaard, maar feit is dat er miljoenen met het conflict gemoeid zijn. De gemeente Haarlemmermeer had voor de zekerheid een bedrag van 1,2 miljoen euro opzij gelegd, onder andere door in 2014 de laatste termijn van de bouwkosten van 650.000 euro niet aan de aannemer uit te betalen.

Sinds de ingebruikname van het sportcomplex in Hoofddorp-Floriande in 2014 hebben gemeente en aannemer verschil van mening over de oplevering van het gebouw. Nader overleg bracht geen oplossing. De aannemer stapte vervolgens naar de rechter om een dwangsom opgelegd te krijgen. De rechter verwees naar een arbitrageprocedure. Ook daar leek geen oplossing uit te komen. Het overleg tussen gemeente en aannemer verliep via advocaten. B en W werden herhaaldelijk door leden van de gemeenteraad gevraagd naar de vorderingen van die arbitrage, maar gaven telkens als antwoord dat de procedure nog geen resultaat had opgeleverd.

Het probleem zat bij een onderaannemer. De gemeente had geen zicht op de opdracht die hij kreeg. De gemeente was niet tevreden over het geleverde werk, maar de onderaannemer stelde zijn werkzaamheden naar behoren te hebben uitgevoerd.

Nu er een oplossing is, heeft de gemeente Haarlemmermeer dat niet actief bekend gemaakt. Raadsleden die er naar vragen krijgen te horen dat de zaak ten einde is. De gemeenteraad wordt nog wel gevraagd de geheimhouding van de getroffen overeenkomst bevestigen. Dat is om ’onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokkenen’ te voorkomen.

De accountant die de boekhouding 2014 van de gemeente doorlichtte was zeer kritisch over het project SKWA. Bij de aanbesteding van de bouw ging het al mis. De accountant adviseerde in 2015 om onderzoek te laten doen ’gericht op de reconstructie van de wijze waarop de aanbesteding heeft plaatsgevonden, de wijze waarop invulling is gegeven aan de overeenkomst met de aannemer, de rechtmatigheid van de facturaties van de overige leveranciers en de prestatieleveringen met betrekking tot de gefactureerde diensten/producten'. Ook adviseerde zij te kijken naar ’de betrokkenheid van de vertegenwoordigers van gemeente Haarlemmermeer gedurende de verschillende fasen van het bouwproject om uit te sluiten dat er in relatie tot het project SKWA onregelmatigheden hebben plaatsgevonden'. Daar waren weliswaar geen aanwijzingen voor ’doch vanuit zorgvuldigheid achten wij het noodzakelijk dat gemeente Haarlemmermeer nader onderzoek initieert’.

Dat onderzoek is onlangs afgerond. De conclusie is volgens B en W dat er geen juridische stappen nodig zijn. Er is ook geen nader onderzoek naar medewerkers en bestuurders nodig. Er hoeft nergens aangifte van te worden gedaan.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.