Kritiek op beleid veiligheidsregio

Jacob van der Meulen
Haarlem

De Haarlemse politiek staat bijzonder kritisch tegenover de manier waarop de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) met de brandweerzorg omgaat. Goedlopende vrijwilligersposten worden gesloten, terwijl de bezetting in Spaarndam zorgwekkend begint te worden.

De landelijke overheid heeft vastgesteld dat gemeenten bij hulpverlening in een gebied moeten samenwerken in veiligheidsregio’s, hier is dat de VRK. Het bestuur van de VRK bestaat uit afvaardigingen van de deelnemende gemeenten. En die bepalen waar kazernes moeten staan en hoe de diverse hulpvoertuigen over het gebied moeten worden verdeeld. Dat beleid stuit voortdurend op behoorlijke tegenstand vanuit bijvoorbeeld de gemeenteraad van Haarlem. Zo besloot de VRK een uitstekend lopende vrijwilligerspost van de brandweer in Haarlem-Oost te sluiten.

Ook donderdag werd daar in de raadscommissie bestuur forse kritiek op geleverd. Alle partijen steunden daarbij de inbreng van CDA’er Gideon van Driel. ,,De VRK heeft in weerwil van onze opstelling de post in oost opgeheven. Wij wilden dat niet. Haarlem wilde zelfs geld beschikbaar stellen. Maar de VRK weigerde het geld en sloot de post. Op hetzelfde moment begint de onderbezetting in Spaarndam er toe te leiden dat in dit deel van ons gebied de normen niet meer gehaald kunnen worden. Ik vraag me echt af wat het beleid van de VRK is op dit punt. Aan de ene kant posten sluiten aan de andere kant onderbezet laten.’’

Ten opzichte van de andere veiligheidsregio’s is de zorg van de brandweer in Haarlem qua aanrijtijden overigens behoorlijk goed. Alleen winkelstraten in het centrum, Spaarndam en Haarlem-Noord kennen overschrijdingen van de wettelijke norm voor aanrijtijden. De VRK denkt dat het ook moeilijk is om de nu gestelde normen te halen, of er moeten enorme investeringen in de brandweerzorg worden gedaan. De Haarlemse politiek vindt het overigens de omgekeerde wereld dat normen worden aangepast als er niet aan kan worden voldaan. ,,Als de wet te streng is dan hou je er niet aan? Ik zal niet de laatste zijn om daar op af te dingen’’, aldus D66’er Maarten Rijssenbeek, in het dagelijks leven officier van justitie.

Burgemeester Jos Wienen toonde zich ook kritisch ten opzichte van de VRK. ,,Deze keuze hebben wij niet gemaakt. De wet bepaalt dat gemeenten niet vrij zijn zelf de brandweerzorg te regelen. Ik vind dat uitermate kwalijk, wil er nog wel eens een toelichting op geven, maar het is niet anders. Niet dat de brandweerzorg hier niet goed is, maar ik vind dat als de gemeente betaalt, ze ook zelf uitmaken hoe ze het organiseert. Zo goed en zo efficient mogelijk. Dat is een principieel punt, maar we zitten nu met een gemeenschappelijke regeling.’’

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.