GGD: Heemsteedse manege Rusthof straks weer veilig

Sjaak Smakman
Heemstede

Als het saneringsplan van de provincie goed wordt uitgevoerd, kan er op de weilanden rond manege Rusthof in Heemstede onbekommerd worden paardgereden. Dat stelt de GGD op basis van alle rapporten rond de asbestkwestie op de manege en het plan van aanpak van de provincie.

De provincie wil het asbest in het op de manege gestorte baggerslib uit de Ringvaart te lijf gaan door de grond bij de spuitmonden uit te graven, waar de hoogste concentratie ligt.

Daarnaast worden twee keer de zichtbare stukjes asbest met de hand verwijderd, voor en na het verder uitrijden van de nog op het terrein liggende bergen slib. Het echtpaar MacDonald ziet niets in die oplossing, omdat er hoe dan ook nog asbest aanwezig blijft. De klanten zullen dan niet terugkomen, waarmee het lot van Rusthof vrijwel zeker is bezegeld.

De provincie heeft behalve de Omgevingsdienst IJmond ook de GGD Kennemerland de kwestie laten bekijken. Milieugezondheidsdeskundige Ingrid Zandt komt tot de conclusie dat er geen verhoogde gezondheidsrisico’s meer zijn als het provinciale plan goed wordt uitgevoerd.

In de buitenlucht zijn sowieso altijd wel wat asbestvezels aanwezig en de concentratie zal op de manege niet wezenlijk hoger zijn als daar weer wordt paardgereden. Bovendien gaat het maar om incidentele blootstelling.

Zandt is niet zelf wezen kijken op de manege, maar volgens haar is dat ook niet nodig: ,,De omgevingsdienst is daar wel geweest. Bovendien gaat na de ruiming een onafhankelijk bureau kijken of het terrein weer kan worden vrijgegeven.’’

John Lesley MacDonald kwalificeert het GGD-rapport als ‘een vrijbrief voor de provincie om zijn gang te gaan’. Het gevaar van het asbest zit volgens hem niet in de zichtbare brokken die worden geruimd, maar in het verpulverde asbest dat níet wordt geruimd.

De provincie heeft de MacDonalds onlangs laten weten hen desnoods tot medewerking aan de gedeeltelijke opruiming te dwingen. Als hij en zijn vrouw Ria daar uiteindelijk niet aan ontkomen, zullen ze in elk geval een schadeclaim indienen voor de waardevermindering van de grond. ,,Dat gaat de provincie heel wat meer kosten dan het asbest nu helemaal opruimen’’, denkt hij.

GroenLinks in Heemstede heeft zich ook gestort op de zaak. Net als de partijgenoten bij de provincie vindt de fractie dat al het asbest op de manege moet worden opgeruimd. Fractievoorzitter Eric de Zeeuw kaartte de kwestie donderdag op de laatste vergadering voor het zomerreces aan.

Wethouder Sebastiaan Nieuwland is bezig een stuk voor de raad op te stellen, waar na de zomer de politiek zich over buigt. Hij liet doorschemeren dat wat hem betreft de gemeente niet gaat eisen dat alles wordt geruimd. ,,Voor schone grond bestaan normen en regels waar wij ons als gemeente ook aan moeten houden.’’

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.