’Geheim’ Stationsplein niet nodig

Annalaura Molducci
Haarlem

De geheime deal tussen aannemer Van der Steen en de gemeente Haarlem over mankementen aan het Stationsplein had helemaal niet geheim hoeven blijven. Deze pikante uitspraak van de financieel controller staat in een brief van het Haarlemse college aan de gemeenteraad.

Het opheffen van de geheimhouding staat voor morgenavond op de raadsagenda. De verwachting is dat een meerderheid van de gemeenteraad voor openbaarmaking van de deal is. Meteen na de stemming wordt dan bekend hoeveel geld de gemeente heeft betaald aan Van der Steen.

De deal is ook onderwerp geweest van een WOB-verzoek van Haarlems Dagblad aan de gemeenteraad. Daarin hield de gemeente vol dat de overeenkomst tussen de aannemer en de gemeente geheim moest blijven. Openbaarmaking zou het belang van de aannemer te veel schaden.

Uit de brief blijkt dat het college vier jaar geleden met Van der Steen heeft afgesproken dat de overeenkomst tussen hen beiden vertrouwelijk zou zijn. Het college wilde een betrouwbare partner zijn die handelt volgens het principe ’afspraak is afspraak’ en dus bleef al die jaren de overeenkomst geheim. De raad hoeft daar niet aan te voldoen en mag de overeenkomst opheffen.

Dat de deal al die jaren geheim bleef, was niet nodig, ordeelt de jurist van de gemeente nu. Sinds de vaststelling van de overeenkomst zijn er vier jaren verstreken. ,,Het is publiekelijk bekend dat Van der Steen en de gemeente een geschil hadden over voegen op het plein en dat dit door middel van een schikking is afgedaan. In zo’n overeenkomst worden alleen de vorderingen die partijen op elkaar menen te hebben vermeld en de bedragen waarvoor een regeling is getroffen. Veel bedrijfsgevoelige informatie lijkt daarmee niet te zijn gemoeid. Dat geldt ook voor de bedragen van de vorderingen en de bedragen waarvoor is geschikt. Bedragen zijn vaak geheim gedurende de onderhandelingen maar meestal niet meer als de schikking eenmaal is gesloten en uitgevoerd. Ook bevat de overeenkomst geen geheimhoudingsclausule die een eventuele openbaarmaking in de weg zou staan. Het is dan ook lastig om aan te tonen dat er op dit moment nog steeds sprake is van geheimhouding. Als de raad besluit die geheimhouding op te heffen zijn daar goede gronden voor”, zo staat in de brief.

Het college concludeert in de vijf pagina’s tellende brief dat ’alles overziend’ de schikking die in februari 2013 werd getroffen ’de best mogelijk uitkomst’ was. Er was gedoe over aluminium voegen op het Stationsplein die compleet waren verdwenen. De gemeente stelde dat het om een fout van Van der Steen ging, de aannemer stelde dat het hele ontwerp voor het Stationsplein niet deugde en wilde naar de rechter stappen. Het college stelt dat de kosten van de schikking in geen verhouding hadden gestaan tot de hoogte van gerechtskosten en dat daarmee de zaak goed is afgehandeld. Bovendien zou de toepassing van natuursteen op het Stationsplein ’geen verband houden met de uitvoering van stalen voegen en het geschil dat hierover met Van der Steen is ontstaan’.

Louise van Zetten (Hart voor Haarlem) vindt dat ’de onderste steen’ boven moet komen in deze zaak. ,,De hele aanleg van het Stationsplein is achter de rug om van de gemeenteraad gegaan. Een proefvak met natuursteen heeft er twee weken gelegen en toen werd het plein al aangelegd. Dit is destijds besloten onder wethouders Divendal (PvdA) en Van Velzen (VVD) en het ettert maar door terwijl de gemeenteraad hierbij niet betrokken is. De schikking is weer gesloten onder wethouder Van Doorn (GroenLinks). Kwalijk dat de krant zo aan het lijntje is gehouden in de WOB-procedure terwijl er eigenlijk geen grond blijkt te zijn voor geheimhouding.”

Moussa Aynan (PvdA): ,,Vreemd dat het college vier jaar na dato nog kiest voor geheimhouding van de schikking tussen de gemeente en de aannemer. Onbegrijpelijk dat ze het algemeen belang van transparantie en openheid ondergeschikt vindt aan het particuliere bedrijfsbelang van de aannemer. Gelukkig denkt de financieel controller van de gemeente er anders over. Ik ben blij dat we nu onze controlerende taak als gemeenteraad kunnen uitoefenen.”

WOB-specialist Arthur Maandag die de krant bijstond in de WOB-procedure verbaast zich over de gang van zaken. ,,Deze zaak bewijst maar weer eens dat gemeenten niet zo makkelijk tot geheimhouding moeten overgaan. Openbaarheid is niet voor niets de hoofdregel.”

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.