Huis in de Duinen weer goed op orde

Zorgcentrum Huis in de Duinen.© United Photos/Paul Vreeker

Arthur de Mijttenaere
Zandvoort

De zorg in Huis in de Duinen, een verpleeghuis in Zandvoort, is weer op orde. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft in maart een verrassingsbezoek gebracht. Het verpleeghuis voldoet in de ogen van de inspectie aan alle normen.

Huis in de Duinen heeft een half jaar onder verscherpt toezicht van de inspectie gestaan en de medewerkers zijn trots dat het blazoen nu weer is opgepoetst. Interim-bestuurder Wies Oldenkamp is sinds korte tijd in dienst. Zij geeft nu een half jaar leiding aan de drie verpleeghuizen van Amie ouderenzorg, in Zandvoort, Bentveld en Bennebroek.

Warmte

Volgens Oldenkamp heeft de inspectie bij haar laatste bezoek heel nauw gekeken naar de bejegening van de bewoners door het personeel. De inspectie schrijft in haar rapport dat de medewerkers de bewoners ’met warmte benaderen’. Uit het rapport: ’een medewerker sloeg een arm om een bewoner en een andere medewerker gaf aan een bewoner, die stil aanwezig was, duidelijk aandacht’. Ook constateerde de inspectie dat de medicijnverstrekking en de controle daarop naar behoren verloopt. Bij eerdere inspectiebezoeken kreeg Huis in de Duinen daarvoor een onvoldoende.

Het bezoek aan Huis in de Duinen was op 21 maart. Eind februari is de inspectie met dezelfde kritische blik langs gegaan bij verpleeghuis Bodaan in Bentveld. Ook over de zorg in dat verpleeghuis, eveneens behorend bij Amie Ouderenzorg, oordeelt de inspectie gunstig.

Oldenkamp zegt dat het personeel in verpleeghuis Huis in de Duinen professioneler is gaan werken. Dat is mede gelukt doordat er weer teamleiders zijn aangesteld. Om de controle op het geven van medicijnen te verbeteren was Oldenkamp regelmatig zelf op de werkvloer aanwezig.

Zij looft ook de grotere betrokkenheid van het personeel bij Huis in de Duinen. Toen de drie inspecteurs de laatste keer aanwezig waren en over hun bezoek aan het personeel wilden vertellen, was er een onverwacht grote opkomst van een kleine dertig mensen. ,,Ik had er veel minder verwacht, maar iedereen leeft dan mee.’’

Fusie

Het gunstige oordeel van de inspectie zet het licht op groen voor een verdere samenwerking van Amie Ouderenzorg met SHDH (zeven verpleeghuizen). Beide organisaties werken al op diverse vlakken samen en willen volledig fuseren. Wanneer dat zal gebeuren, kan bestuurder Audrey van Schaik van SHDH nog niet aangeven.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.