Woede om ’vreemde’ steigers in Ringvaart

haarlemmermeer

Ringvaartbewoners zijn zich rot geschrokken. Als ze niet uitkijken, ligt er een vreemde steiger voor hun huis. En dat kan flink wat overlast veroorzaken, roepen ze via hun Stichting Belangenbehartiging Opstalhouders Haarlemmermeer (SBOH). De eerste protesten zijn aangetekend. In september volgt een hoorzitting.

Grote angsten: zo'n boot kan het uitzicht bederven, evenals de auto's van de booteigenaar én zijn gasten. Vroeger was zoiets ondenkbaar. Wilden 'vreemden' een steiger voor iemands neus, zoals voor het restaurant en de jachthaven De Blauwe Beugel bij Rijsenhout, dan moesten de partijen het eerst eens worden. En vaak zette het Waterschap Groot-Haarlemmermeer de steiger ook nog op naam van de 'opstalhouder'.

Was men het niet eens, dan kwam de steiger er niet. ,,Dat beleid was spijkerhard en werd door het hele bestuur gedragen'', zegt Roel den Daas. Hij zat tussen 1969 en 2005 in het bestuur van 'Groot-Haarlemmermeer', de laatste tien jaar als loco-dijkgraaf.

In 2005 ging het waterschap op in het Hoogheemraadschap van Rijnland. En dat springt heel anders met dergelijke ongeschreven regels om, merken Den Daas, een groeiend aantal verbouwereerde opstalhouders en hun ronduit verontwaardigde stichting.

Wie een steiger wil voor iemands neus, kan een aanvraag doen bij 'Rijnland'. Die bekijkt of het bouwsel doorstroming, waterkwaliteit en -kwantiteit bedreigt. Zo niet, dan publiceert het in MeerInfo de 'verleende vergunning'. De aanvrager kan dan aan de slag. Zien de betrokken opstalhouder, omwonenden en de daarop gespitste SBOH die publicatie over het hoofd, dan hebben ze pech gehad.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.