Vijf miljoen naar reparaties bestaande projecten in Haarlemmermeer

Hoofddorp

Voor nieuwe projecten is 12,5 miljoen euro beschikbaar, zeggen B en W van Haarlemmermeer. Maar alles bij elkaar stellen ze tegelijk voor om daarvan vijf miljoen te steken in het repareren van bestaande projecten.

Zo is er 510.000 euro bestemd voor het Cultuurgebouw in Hoofddorp. Het geld is nodig om de warmte-koude opslag weer in balans te brengen. Door een slecht functionerend gebouwbeheersysteem is er te veel warmte uit de bron onttrokken waardoor deze nu moet worden gevoed met warmte.

Dat blijkt uit de voorjaarsnota die B en W naar de gemeenteraad hebben gestuurd. In het overzicht staat ook dat er 350.000 euro nodig is voor ’herstel constructiefout Haarlemmermeer Lyceum’. Deze wordt niet nader toegelicht.

Bij de investeringen staat een bedrag van 120.000 euro voor kunstgrasvelden bij voetbalvereniging Kagia in Lisserbroek. Dat is nodig omdat de Raad van State heeft bepaald dat een van de velden acht meter te dicht bij de woonbebouwing naast het sportcomplex is neergelegd en dat ze moeten ’opschuiven’.

Er gaat 510.000 euro naar nieuwe camerasystemen van de op afstand bediende bruggen bij Lijnden (T106 -Amsterdamse Baan) en Zwanenbrug (Weerenweg - A200). De systemen voldoen niet meer en moeten nog dit jaar worden vervangen. Zoiets is voorzienbaar en had in de jaarlijkse begroting moeten staan.

Dat geldt ook voor de 260.000 euro die nodig is voor de directe vervanging van duikers, een stuw en beschoeiing om het watersysteem van Haarlemmermeer veilig te stellen. Voor dergelijke vervanging is geen geld in de begroting opgenomen. Een van de duikers is te vinden bij de Domineeslaan in Zwanenburg en hoort bij het project om overstromingen in Zwanenburg te voorkomen.

Nog eens 2,65 miljoen euro wordt gereserveerd voor het vervangen van de zeven bruggen op het kruispunt Bennebroekerweg-Hoofdweg. Ook dat komt niet als een verrassing want die bruggen verkeren al vijftien jaar in slechte staat, hoewel ze niet onveilig zijn. Het leefbaarheidsfonds voor Rijsenhout van een half miljoen euro is door B en W ook aan het lijstje nieuwe projecten toegevoegd.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.