’Natuur, water en villa’s in Manpadslaangebied’

Het ontwerp. Links de Leidsevaart, onder de Manpadslaan.© foto sjaak smakman

Sjaak Smakman
Heemstede

Wat de Heemstedenaren opschieten met de bouw van twintig villa’s in het Manpadslaangebied? Nu kunnen ze er alleen op een afstand naar kijken, straks kunnen ze door een natuurgebied wandelen en fietsen, is het antwoord van landschapsarchitect Berrie van Elderen.

Hij maakte in opdracht van de projectontwikkelaars Parck Manpad en Synchroon een ontwerp voor de bouw van een villawijkje in de zuidwesthoek van het verrommelde gebiedje tussen de Herenweg en Leyduin.

Al vijftien jaar - belachelijk lang, zegt hij - is Willem Meuwese voor de ontwikkelaars bezig om daar woningbouw van de grond te krijgen. Uiteindelijk werd met de gemeente Heemstede de deal gesloten om in ruil voor twintig villa’s op de plek van de half vervallen kassen de rest van het gebied in te richten als openbaar natuurgebied. De volkstuinen en het kassenbedrijf van Admiraal blijven waar ze nu zijn. Dat was ook een van de uitgangspunten die de ontwikkelaars mee kregen van de gemeente.

Het plan omvat twintig kavels van gemiddeld duizend vierkante meter, waarbij het aantal feitelijk bebouwde meters met pakweg driekwart afneemt ten opzichte van nu. Ook het wijkje, dat met een groene buffer wat verder van de Manpadslaan verder af komt te liggen, wordt volgens Van Elderen al een soort parkje. Alle woningen komen aan (nieuw te graven) water te liggen.

Voor de ontsluiting kiezen Meuwese en Van Elderen tegen de wens van de gemeente in voor een nieuwe ontsluiting op de Herenweg bij het huidige bedrijfsverzamelgebouw. Op de Manpadslaan komt een noodontsluiting, waar fietsers en wandelaars overigens wel gebruik van kunnen maken. De gemeente wil al het verkeer over de Manpadslaan sturen om een extra uitrit op de Herenweg te voorkomen.

De uitrit die de ontwikkelaars voorstaan kan volgens Meuwese meteen dienen als fietspad als onderdeel van de beoogde fietsverbinding van Hoofddorp naar Zandvoort. Dat fietspad kan eenvoudig door het nieuwe natuurgebied worden doorgetrokken naar de Leidsevaart en via een fietsbrug naar Leyduin en de Oase.

Het gebied waar nu mais wordt geteeld, wordt in de plannen een kleine halve meter afgegraven en voorzien van ’schrale’ grond om ruimte te creëren voor een verscheidenheid aan plantensoorten. Aan de overkant van de Leidsevaart bij Leyduin is dat al gebeurd en het nieuwe natuurgebied wordt daarmee vergelijkbaar, aldus Van Elderen. Aparte sloten moeten er voor zorgen dat de grond ook arm en soortenrijk blijft. De afgegraven grond wordt gebruikt voor de tuinen van de villa’s en een groenstrook langs de Rivierenwijk.

D66

Of de plannen het ook gaan worden, is overigens nog (lang) niet zeker. In ruil voor toetreding tot het college na het vertrek van HBB eiste D66 dat er nog een keer helemaal opnieuw naar het gebied en de mogelijkheden wordt gekeken. Bureau Rho is inmiddels aan de slag gegaan en moet voor de zomer met een aantal scenario’s komen.

Na de zomer moeten knopen worden doorgehakt. Als Meuwese groen licht krijgt, wanneer kan hij aan de slag? ,,Morgen’’, is het resolute antwoord.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.