Onderzoek hongerige kinderen in Haarlemmermeer

© Archief
Hoofddorp

Er komt een onderzoek om vast te stellen of er in de gemeente Haarlemmermeer kinderen uit arme gezinnen zijn, die zonder ontbijt en lunch naar school moeten en dus met en hongerig gevoel in de klas zitten.

Een initiatief daartoe van SRH-gemeenteraadslid Rinus Beusenberg is omarmd door een ruime meerderheid van de gemeenteraad.

De vraag is alleen waar dat onderzoek zich op moet richten. HAP-wethouder Ap Reinders gaat in elk geval met de scholen van Haarlemmermeer praten.

Beusenberg raakte voor het zomerreces geëmotioneerd toen de gemeenteraad sprak over armoede bij kinderen.

De voorzitter van de Voedselbank meldde toen dat er ongeveer duizend kinderen leven in gezinnen die in schuldsanering verkeren - waardoor er slechts 46 cent voor een maaltijd overblijft. Vanuit zijn persoonlijke geschiedenis gaf Beusenberg toen aan dat daar iets aan moet worden gedaan.

Daarom diende Beusenberg direct na de zomervakantie een motie in om onderzoek te doen naar de problematiek. Dat voorstel is warm ontvangen door bijna alle partijen. Alleen de grootste, de VVD, ziet niets in het voorstel. ,,De eerste verantwoordelijkheid is voor de ouders. Daarnaast is er voldoende vangnet voor mensen die het echt niet redden’’, aldus fractievoorzitter Jurgen Nobel.

Emotie

Wethouder Reinders begrijpt de emotie achter Beusenbergs motie. ,,De wens is duidelijk, al zitten er haken en ogen aan. Ik zeg toe met de scholen te gaan praten. Over de omvang van dit armoedeprobleem weten we niet veel. Bij de leerplichtambtenaren komen geen signalen binnen van kinderen die niet ontbijten en geen lunch krijgen.’’

De wethouder wil met de scholen in gesprek gaan. Daar is bekend of er kinderen zijn die met honger in het lijf naar school komen.

Daarnaast wil Reinders kijken naar de sociale vangnetten die er zijn, zoals de bijzondere bijstand, en of die bekend zijn bij de mensen die het aangaat en voldoende worden gebruikt.

Een groot probleem bij armoede is de schaamte van mensen die er mee te maken hebben: zij melden het liever aan niemand.

Beusenbergs richt zich vooral op mensen die in de schuldsanering zitten. Er zijn echter ook zelfstandigen (ZP’ers) die onder de armoedegrens leven. Van die groep Haarlemmermeerders is heel weinig bekend.

Eenvoudig

Suggesties van andere partijen voor een breed onderzoek ziet Beusenberg niet zitten. ,,Er hoeft geen doctorandus op gezet te worden. Vraag het aan de scholen, die weten het. De oplossing is vrij eenvoudig. Koop een brood en smeer tussen de middag boterhammen voor die kinderen. Een onderzoek duurt te lang. Het doel is die kinderen zo snel mogelijk eten te geven’’, aldus het raadslid.

Meer nieuws uit Haarlemmermeer

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.