Doorverkoop van Koepel aan Panopticon kent nodige risico’s

Henk Geist
Doorlees voorpagina

Het voornemen van het Haarlemse college om de Koepelgevangenis aan te kopen en vervolgens door te verkopen aan de Stichting Panopticon kent de nodige risico’s.

Mocht het Panopticon bijvoorbeeld niet lukken om een University College in de Koepel te realiseren, dan kan er sprake zijn van terugkoop door de gemeente. Die zit dan over twee jaar opgescheept met een ongewenst gebouwencomplex, terwijl de gemeente juist bezig is om vastgoed af te stoten.

Een ander risico kan zijn dat Panopticon de Koepel wel in eigendom houdt en op zoek gaat naar een andere al dan niet maatschappelijke invulling van het deel dat bestemd was voor een University College. Dan kunnen andere marktpartijen zeggen dat de gemeente oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van haar voorkeurspositie bij de verkoop en kunnen zij claimen dat ook zij in aanmerking hadden moeten komen.

Het college heeft er echter veel vertrouwen in dat het Panopticon gaat lukken om een universiteit te vinden die zich wil verbinden aan het Haarlemse University College. Het college is zelf op bezoek geweest bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Die universiteit gaf daarbij aan dat het de plannen aantrekkelijk vindt, maar dat het geen kans zag om voor eind januari daaraan mee te werken. Panopticon is ook nog in gesprek met andere instellingen, die echter ook meer tijd nodig hebben. Daarom gunt het college de stichting de termijn van twee jaar.

Uniek

Het college kiest er nu voor om gebruik te maken van haar voorkeurspositie bij de verkoop van de Koepel omdat daarmee zich de unieke gelegenheid voordoet om universitair onderwijs in Haarlem te realiseren. Burgemeester Jos Wienen liet zich in zijn nieuwjaarstoespraak ook bijzonder positief uit over de plannen van Panopticon. De stichting zal de door het Rijksvastgoedbedrijf vastgestelde taxatiewaarde van 6,4 miljoen euro moeten betalen. Daarom is er volgens het college ook geen sprake van staatssteun bij de doorverkoop. Panopticon kan de vraagprijs opbrengen, maar geeft ook aan de koopaanbieding van het Rijksvastgoedbedrijf nog ondoorzichtig te vinden. De stichting dringt daarom aan op nadere onderhandelingen met het Rijk. Dat kan betekenen dat de doorverkoopconstructie alsnog niet rond komt.

Hoewel het nog niet duidelijk is of en welke universiteit mee gaat doen, is het de bedoeling dat Panopticon na de overname van de Koepel meteen van start gaat met de herontwikkeling van het gevangeniscomplex. Zo moeten er studentenwoningen in de nieuwbouw komen en ondersteunende en commerciële activiteiten, zoals een restaurant en hotel.

De raadscommissie Ontwikkeling buigt zich donderdag over het collegevoorstel.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.