Zwijgcultuur in raadhuis Haarlemmermeer

Bart Boele
Hoofddorp

,,Don’t ask, don’t tell’’ (niet vragen, niet vertellen). Die typering was in elk geval tot vorig jaar van toepassing op de houding en het gedrag van het ambtenarenapparaat in Haarlemmermeer. Dat stelt de accountant in zijn controle van de jaarstukken 2014.

Centraal staat daarbij de verplaatsing van het honkbalpark van Pioniers, van Toolenburg naar de Nieuwe Bennebroekerweg bij Hoofddorp-Floriande.

Zoals bekend werd het budget met 900.000 euro overschreden en werd er geld (1,3 miljoen) uit andere projecten gebruikt. Er zijn diverse onderzoeken ingesteld. Onduidelijk is nog wie waarvoor verantwoordelijk is geweest.

Politiek

Die vraag zal een politiek antwoord krijgen. De accountant heeft alleen naar de cijfers en de interne processen bij de gemeente Haarlemmermeer gekeken waar het over ’de verplaatsing Pioniers’ gaat.

Hij zegt daarover: ,,Bij de controle zijn tekortkomingen gesignaleerd inzake het financieel en rechtmatigheidsbeheer, die in belangrijke mate terugslaan op de rol, houding en gedrag van bestuurders en mensen in de organisatie.’’

Mond houden

Daar komt de ’don’t ask, don’t tell’-mentaliteit om de hoek kijken. Er moeten ambtenaren zijn geweest die zagen dat er dingen anders gingen dan afgesproken, maar ze hielden hun mond.

Dat is inmiddels de gemeenteraad ook duidelijk: die wil een ’cultuurverandering’ in het raadhuis. Burgemeester en wethouders werken daar aan. Vooral de burgemeester zou een vertrouwenspersoon moeten zijn voor ambtenaren.

Mentaliteitsverandering

De accountant signaleert dat er van dit project wel iets is geleerd, maar dat een mentaliteitsverandering noodzakelijk is. ,,Directiemaatregelen zijn opgesteld, doch verandering in transparantie, houding en gedrag is randvoorwaardelijk voor een effectieve inbedding van deze maatregelen in de organisatie.’’

Met andere woorden: je kunt wel maatregelen bedenken, maar zonder de juiste houding en gedrag zullen die onvoldoende effect hebben.

Sanctie

Hij adviseert dat: ,,De gemeente taken en bevoegdheden moet herzien en inperken, door deze terug te brengen tot een beheersbaar niveau. Daarop moet de organisatie zichtbaar gaan sturen en bijsturen, alsook sanctionerend en corrigerend optreden tegen ongewenst gedrag.’’

Dat is diplomatieke taal om te vertellen dat er hard en diep moet worden ingegrepen, waarbij moet worden opgetreden tegen ongewenst gedrag.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.