Provincie ruimt asbest op manege Rusthof niet op

John MacDonald op manege Rusthof: al het asbest moet weg.© foto united photos/toussaint kluiters

Sjaak Smakman
Heemstede

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zijn niet van plan om al het asbest op het terrein van manege Rusthof op te ruimen. Ze willen zich beperken tot het zichtbare asbest aan de oppervlakte, zo blijkt uit hun antwoord op vragen van de SP en 50 Plus. ,,Heel triest voor de familie MacDonald’’, vindt SP’er Marnix Bruggeman. Hij neemt er ook geen genoegen mee.

John en Ria MacDonald dachten een goede deal te hebben gesloten met een overeenkomst om op hun veertien hectare manegeterrein baggerslib uit de Ringvaart te laten opslaan. Dat leverde geld én grond op voor verhoging van het terrein langs de Ringvaart waar regelmatig wateroverlast is. Ze legden daarbij uitdrukkelijk vast dat er geen verontreiniging in het slib mocht zitten.

Bij het opspuiten van het slib in 2013 constateerde het betrokken bedrijf Grondbank De Bruyn dat er stukjes asbest in zaten, waarschijnlijk afkomstig uit oude beschoeiingen. Maar dat was zo weinig, vond ook de provinciale toezichthouder, dat er gewoon doorgestort kon worden. MacDonald werd niets verteld. Hij kwam er pas maanden later achter toen hij in het - op zijn verzoek op de paden gestort - ingedroogde slib stukje asbest vond.

De provincie liet het zichtbare asbest oprapen en vond het verder wel best. De naar schatting 300 kilo asbest op 39.000 kubieke meter slib was zo laag dat het volgens de normen geen zwaar verontreinigde grond was en dus niet gevaarlijk.

Handpicking

Na veel heen en weer praten stelde de provincie voor de grond op de plekken waar het slib in de vier depots was gespoten helemaal af te graven, omdat daarin de hoogste concentratie asbest zat. Dat is immers relatief zwaar materiaal. Verder wilde de provincie zich beperken tot twee keer ’handpicking’, voor én na het afvlakken van het gestorte sib. Niks hoor, zei MacDonald, ik wil dat ál het asbest wordt verwijderd.

De aanwezigheid van het asbest had namelijk gezorgd voor een enorme terugloop van het aantal klanten. Van de honderd zijn er nog een stuk of tien over. Ja, zeggen GS in hun antwoorden, ze kunnen zich ook best voorstellen dat ouders hun kinderen niet meer laten rijden bij de manege. Maar de angst dat die door het rijden op het manegeterrein uiteindelijk asbestkanker kunnen krijgen, is écht ongegrond.

Criminaliteit

Dat de IJmondgemeenten vorig jaar vastlegden dat in grond op ’gevoelige bestemmingen’ geen asbest mag voorkomen, is volgens GS niet relevant. Deze kwestie begon immers al een paar jaar eerder te spelen. Bovendien is dat een stuk van de gemeenten - waaronder Heemstede - en niet van de provincie.

MacDonald vindt dat de provincie zich probeert te onttrekken aan haar verantwoordelijkheid. ,,Het is gewoon criminaliteit waarmee we worden geconfronteerd. Er is hier willens en wetens asbest gestort. Overal waar asbest ligt, wordt het opgeruimd. Waarom hier niet? De provincie probeert de kwestie gewoon zo lang te rekken dat we zonder financiële middelen komen te zitten. Ik denk dat ze er niet op hadden gerekend dat we ons verzet zo lang zouden volhouden.’’

SP gaat door

Ook statenlid Bruggeman laat het er niet bij zitten, laat hij weten. Eind volgende maand wil hij de kwestie aan de orde stellen in de provinciale commissie milieu. ,,De provincie moet zich niet verschuilen achter allerlei regeltjes maar zorgen dat het asbest wordt opgeruimd. Ik ga ervan uit dat wij en 50 Plus niet de enige partijen zijn die dat vinden en dat we meer partijen meekrijgen om GS onder druk te zetten.’’

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.