De Krim vindt geen gehoor bij Haarlemse raad

De woontoren bij het Pim Mulier Sportpark.© Illustratie CRA Vastgoed

Henk Geist
Haarlem

Wijkraad De Krim heeft met haar bezwaren tegen een woonflat van elf verdiepingen naast het Pim Mulier Sportpark geen gehoor gevonden bij raadsleden. In de commissie Ontwikkeling bleek donderdagavond dat een ruime meerderheid van de raad instemt met de bouw van deze woontoren. De wijkraad stapt nu naar de rechter.

De wijkraad had gepoogd de raadsleden nog op andere gedachten te brengen met een alternatief plan. Maar ook voor dit alternatief bleek onvoldoende steun aanwezig. De wijkraad stelde een uitruil voor: de woontoren verplaatsen naar een kavel aan de Kleverlaan tegenover de ijsbaan, de sportvoorzieningen die daar nu nog zijn, kunnen dan op de plek van de woontoren komen, naast de al aanwezige sportclubs op het sportpark. Alleen de SP en Ouderenpartij gaven aan daar wel iets in te zien. Volgens wethouder Jeroen van Spijk (D66) is het nu te laat om dit alternatief nog te onderzoeken, maar ook in een eerder stadium zou het volgens hem twijfelachtig zijn geweest of het alternatief wel haalbaar is.

Lichtmasten

De wijkraad en ook het Mendel College vrezen dat door de woonflat met 59 appartementen de verkeersveiligheid in het geding komt en dat er parkeerproblemen zullen ontstaan. De toekomstige bewoners zullen te maken krijgen met geluid- en lichtoverlast van het sportpark, de woonflat komt op slechts acht meter afstand van een paar lichtmasten. Daarmee wordt niet voldaan aan landelijke richtlijnen van de VNG, signaleert de wijkraad. Volgens de gemeente blijft die overlast van geluid en licht binnen de perken. De lichtmasten worden afgedekt met kappen en in de woningen moeten verduisteringsvoorzieningen de lichtoverlast tegengaan. Bewoners mogen geen bezwaar gaan maken tegen eventuele licht- en geluidsoverlast, zo zal in de huurcontracten worden opgenomen. Met deze maatregelen ontstaat er volgens Van Spijk een leefbare situatie.

Voor de meeste raadsleden stond het belang van woningbouw voorop. Op deze plek zou aanvankelijk een kantoorflat komen, daar is geen markt meer voor. Door hier een appartementengebouw neer te zetten wordt er volgens Ienke Verhoeff (PvdA) een positieve bijdrage aan de stad geleverd.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.