377.000 kinderen op of onder armoedegrens

PVV'er Dannij van der Sluijs. United Photos

Ton de Lange
Amsterdam

Jarenlang bezuinigingsbeleid en stijgende werkloosheid hebben er onder meer toe geleid dat 1 op de 9 kinderen in Nederland in armoede leeft, ofwel ruim 377.000 kinderen en jongeren tot 18 jaar. Dat meldde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) eind vorig jaar. Terwijl jaarlijks 9,5 miljoen ton voedsel wordt weggegooid.

Voedselbanken Nederland – de organisatie ’vierde’ vorig jaar het tienjarig bestaan – stelt dat het aantal Nederlanders dat op of onder de armoedegrens leeft (nu 1,1 miljoen) de laatste jaren sterk toeneemt.

Inmiddels zijn er bijna 140 voedselbanken in Nederland, ook dit aantal groeit nog steeds. Wekelijks krijgen ruim 30.000 huishoudens een voedselpakket. Als tien procent van al het verspilde voedsel belandt bij ’de enige groeiende bank’, dan kan deze ’alle arme gezinnen ruim voeden’, is uit eigen onderzoek gebleken.

Ombudsman

De vraag waar de armoedegrens precies ligt, is overigens moeilijk te beantwoorden. Het is in ieder geval een combinatie van minimale kosten voor eten, kleren en onderdak, eenvoudige medische zorg en de kans om ’op een relevante wijze deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer’, zoals wel of niet op schoolreis of een sportclub kunnen. Onder het motto ’Armoede bestaat ook bij ons!’ zette kinderombudsman Marc Dullaert eerder dit jaar een online meldpunt op (www.dekinderombudsman.nl). Hij krijgt onder meer hulp van de Universiteit van Leiden (afdeling jeugdrecht), bij het opstellen van de jaarlijkse Kinderrechtenmonitor. Waarin ook wordt aangeven dat de situatie van asielzoekerskinderen niet structureel is verbeterd en dat er 9000 zwerfjongeren zijn onder de 23 jaar.

Langdurig

Het Centraal Bureau voor de Statistiek en SCP concluderen in het rapport ’Armoedesignalement 2012’ dat het aantal Nederlanders dat ’langdurig armoede’ ervaart (minstens vier jaar), voor het eerst deze eeuw toeneemt: van 2 procent in 2010 naar vermoedelijk 7,6 procent in dit jaar.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.