Burgemeester Haarlem predikt verdraagzaamheid

Burgemeester als voorganger in de veertigdagentijd.© Foto UP/Paul Vreeker

Richard Stekelenburg
Haarlem

,,Hoop. Er ís hoop..’’, zo luidt in het kort de boodschap van de Haarlemse burgemeester Jos Wienen in de Groenmarktkerk, anderhalve week voor Pasen. In die boodschap klinkt een oproep tot verdraagzaamheid.

In de veertigdagentijd richting Pasen is de Groenmarktkerk elke middag vanaf 12.30 uur een uurtje open voor een activiteit van de gezamenlijke kerken in Haarlem.

Centraal daarin staat dit jaar het afbreken van de denkbeeldige muren die mensen van elkaar scheiden, en mensen ook van God scheiden. Muren met ’gebrek aan liefde’, ’haat en minachting’, ’valse beschuldigen’, ’discriminatie’, ’godsdienstoorlogen’, ’machtsmisbuik’, ’zelfgenoegzaamheid’, ’hoogmoed’ en ’onverdraagzaamheid’ als bouwstenen.

Elke woensdag is in dat programma ruimte voor een ’bekende Haarlemmer’ die een dienst mag leiden. Deze woensdag gaat burgemeester Wienen voor.

De Haarlemse burgemeester haalt om te beginnen kerkleraar Antonius van Padua aan, die begin 13e eeuw dagelijks predikte over naastenliefde, en met de oproep tot zorg voor een ieder die dat nodig heeft. ,,Hij gebruikte daarbij duidelijke taal en is daarin een voorbeeld voor ons allen.’’

Wienen haalt ook Luther aan, die dit jaar 500 jaar geleden de reformatie in gang zette met zijn protest tegen het idee dat je ’heil’ zou kunnen kopen. Terwijl ’heil’ gratis is, wat nogal een ’bevrijdende gedachte’ is.

Rafelranden

Wienen: ,,En zo zitten we hier nu. Midden op de dag. Midden in het leven. Midden tussen de rafelranden van ons eigen leven ook. In een wereld die grandioze voorspoed en weelde combineert met ellende van hongersnood, oorlog, onderdrukking, terreur, dictatuur. In wat voor een wereld leven we eigenlijk? De samenleving polariseert. Turkse Nederlanders staan tegenover Nederlandse Nederlanders. We leven in een wereld waar we vaak langs elkaar heen schreeuwen en elkaar niet begrijpen. Een wereld vol tegenslag, tegenspraak, mislukking en falen, met goede bedoelingen die verkeerd uitpakken.’’

Maar er is ook iets anders, houdt Wienen voor. Er is ook: ,,..een wereld van liefde, overgave, vergeving, verzoening, van vrede en troost, en van verdraagzaamheid. Wie het gelooft, gaat het zien. Wie het ziet gaat het ervaren. ’’

De Schriftlezing betreft deze woensdag de brief van Paulus aan de Romeinen 5, in de eenvoudige en daarom voor deze gelegenheid erg geschikte vertaling van de BasisBijbel. Maar Wienen verwijst nog graag even naar de formulering zoals die bijvoorbeeld is te vinden in de Statenvertaling. Omdat die het woord ’hoop’ bevat. ,,Want er ís hoop...’’

Volgende week spreekt stadsdichteres Willemien Spook; het volledige programma is te vinden op kerkhaarlem.nl/pasen.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.