Vomarkwestie richting de rechter

Sjaak Smakman
Heemstede

De strijd om de Vomar lijkt zich te gaan verplaatsen van de Heemsteedse raadszaal naar de rechtszaal. Inzet daarbij wordt het recht van weg van een aantal bewoners van de Julianalaan. Dat betekent dat er achter hun huizen een strook van drie meter vrij moet blijven terwijl Hoorne daar de inrit van de parkeergarage heeft gepland.

Dat het plan donderdag in de commissie ruimte de eindstreep haalde, was geen verrassing. De kritiek van de omwonenden en de oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en HBB ten spijt, gaven de coalitiepartijen VVD, CDA en D66 groen licht. Over anderhalve week gaat het plan nu de inspraak in, na de zomer neemt het college een besluit over de ingediende zienswijzen en in november moet de raad dan het uiteindelijke ontwerp goedkeuren.

Doorslaggevend voor de coalitiepartijen is dat, in de woorden van D66’er But Klaasen, de boodschappenfunctie de kurk is waarop winkelstraten drijven. Dat de Vomar op deze plek en op deze manier kan komen, vloeit voort uit het coalitieakkoord dat D66 vorig jaar sloot met CDA en VVD na het opstappen van HBB, gaf D66-wethouder Sebastiaan Nieuwland ruiterlijk toe op de kritiek die de Democraten kregen op hun instemming met het huidige ontwerp.

Inrit

De kritiek van de omwonenden, verenigd in Buurtgenoten Binnenweg-Oost (BBO), spitst zich toe op de inrit van de parkeergarage aan de Eikenlaan. De bewoners willen zowel de in- als uitrit op de Binnenweg en volgens hen kan dat ook op een verkeersveilige manier. Het college en ontwikkelaar Jan Heeremans zien het anders: aanvankelijk waren de in- en uitrit aan de Eikenlaan gepland. Als handreiking aan de omwonenden is de uitrit - en daarmee de helft van het verkeer - verplaatst naar de Binnenweg. Volgens wethouder Heleen Hooij betekent alles aan de Binnenweg dat naast de verkeersveiligheid ook de bereikbaarheid minder wordt. Bovendien worden dan de bewoners van de Binnenweg zwaarder belast, stelde ze.

Ook de winkel zelf is in het uiteindelijke ontwerp aangepast ten gunste van de bewoners van de Eikenlaan en Julianalaan, betoogde Heeremans: in de eerste ontwerpen zou het hele binnengebied worden bebouwd, uiteindelijk wordt dat de helft. De bouwhoogte wordt bovendien drie meter en ook dat scheelt veel licht in de achtertuinen.

Pechvogel

De grote pechvogel in het huidige plan is de familie Hauzer, die het huis bewoont naast de voormalige zonnestudio. Dat pand wordt gesloopt om ruimte te maken voor de inrit en de vrachtwagens zullen op elke keer vlak langs zijn nieuwe buitenmuur draaien. Een kleine stuurfout en de vrachtwagens zitten er tegen aan. ,,Wij kunnen daar niet blijven wonen’’, hield Leon Hauzer de raadsleden voor.

Niet alleen Hauzer, ook alle overige insprekers vonden geen gehoor bij de coalitie. Inmiddels hebben de omwonenden echter een nieuw wapen in de strijd gevonden: een aantal Julianalaanbewoners blijkt een zogeheten recht van weg te hebben, wat betekent dat ze over een breedte van drie meter achter hun percelen altijd vrije toegang moeten hebben.

Hoorne heeft daar volgens Nieuwland onderzoek naar gedaan en is tot de conclusie gekomen dat het geen beletsel vormt voor het plan. Dat recht van weg geldt volgens Hoorne alleen voor de twee huizen op hoek met de Eikenlaan en de inrit van de parkeergarage ligt verder op. Volgens de bewoners klopt dat niet: ook op de plek waar de inrit begint is er een recht van weg. Ze beschikken over een notariële akte uit 1932 die dat aantoont. Een in- of uitrit aan de Eikenlaan is daarmee onmogelijk, stellen ze. Desnoods stappen ze daarvoor naar de rechter.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.