Waardering voor de jonge manager

Jonge managers doen het in de ogen van de mensen voor wie ze verantwoordelijk zijn behoorlijk goed.

1 / 2
Tekst: Ed Brouwer Foto: 123rf

Organisaties hebben een antenne voor jong talent. High potentials, heten ze al snel, en al op jonge leeftijd wordt hen de verantwoordelijkheid voor een afdeling toevertrouwd. Hoe is dat, als je chef net zo jong is als je eigen kinderen? Doet hij of zij het goed? Pakken ze het beter aan dan de seniors? Ja, over het algemeen is de waardering voor hun rol groot, zoals onder andere blijkt uit onze RegioPeil-enquête. Voor de meeste panelleden is karakter trouwens bepalender dan leeftijd. Ook leuk: een jonge manager houdt je jong, stelt 58 procent van de enquêtedeelnemers.

De panelleden van Regiopeil vormen een mooie doorsnede van werkend Nederland. 54 procent mannen, 46 procent vrouwen. Het accent ligt op beroepen in de zorg, de overheid, zakelijke dienstverlening en het onderwijs. 84 procent werkt nog, 13 procent is gepensioneerd of met de VUT en 4 procent (afrondingsverschil) is niet-werkend.

Hen legden we een reeks vragen en stellingen voor om te weten te komen hoe op de werkvloer wordt gedacht over jonge managers. (oudere) jongeren die binnen het bedrijfsleven snelle stappen zetten in hun carrière of net van de universiteit of hogeschool komen en al snel uitblinken. Hun boekenwijsheid is in het begin ongetwijfeld groter dan hun praktijkervaring. Enquêtedeelnemers die ervaring hebben met jonge managers, signaleren dat zij in ruim de helft van de gevallen hun aanpak baseren op schoolboeken, niet op bedrijfs- of levenservaring. Maar dat hoeft helemaal niet erg te zijn. Eveneens 55 procent is namelijk van oordeel dat jonge managers voldoende vaardigheden in huis hebben om hun oudere medewerkers aan te sturen.

Eigenschappen

Interessant maar tegelijkertijd is het lastig dat enquêtedeelnemers in toelichting op hun keuze dezelfde goede of minder gunstige eigenschappen terugzien in de aanpak van zowel jongere als oudere leidinggevenden. ’Bij de oudere leidinggevende was er geen discussie over de uitvoering van een klus. Zijn wil was wet’, schrijft iemand en ook wordt geconstateerd dat oudere chefs nogal eens blijven hangen in oud gedrag. ’De oudere leidinggevende was uitgeblust en chagrijnig.’ ’Mijn oudere leidinggevende had een ouderwetse, directieve stijl van leiding geven, de jongere coacht en begeleidt meer.’ Of in andere bewoordingen: ’Jongeren sturen minder vanuit een hiërarchisch standpunt.’

Het tegenovergestelde wordt ook beweerd: ’Een oudere geeft advies, een jongere staat op zijn strepen.’ ’Een jongere is meer van de snelle winst dan voor een duurzamere oplossing.’ En meer daarvan: ’Jongeren zijn losser in de omgang. Ouderen stijver, die hebben meer behoefte aan vastleggen.’ ’Een oudere leidinggevende is socialer en ruimdenkender.’ ’Een jonge leidinggevende heeft vaak de ambitie om nog verder te groeien en stelt daardoor onmogelijke eisen aan de mensen onder hem/haar.’

Ook een boeiende ontwikkeling op de werkvloer: ’Sinds twee jaar werken we in zelfsturende teams met nieuwe leidinggevenden. Dat is een heel andere werkwijze. De jongere leidinggevende is relaxt.’ En ook zo kan het: ’Ik heb nu een leidinggevende die ouder is dan ik en die de middenweg bewandelt. Overleg als het kan maar duidelijk laten merken als iets moet. Wel duidelijk!’

Ongemakkelijk

Gelukkig leidt leeftijdsverschil tussen een jonge manager en een wat oudere werknemer beperkt tot ongemakkelijke situaties. Slechts één op de vijf werknemers is het eens met onze stelling dat het lastig is kritiek te accepteren van iemand die de leeftijd heeft dat hij of zij je kind had kunnen zijn. In overgrote meerderheid (70 procent) vinden panelleden de leeftijd van hun chef eigenlijk helemaal niet belangrijk. Veel bepalender voor de acceptatie van zo iemand als je baas en voor het werkplezier op een afdeling is het karakter van een chef, zijn manier van leidinggeven, de behoefte om te sturen of een aangename werksfeer te creëren en individueel de ruimte te geven zich te ontplooien. Veel deelnemers aan de enquête kunnen het van twee kanten beoordelen, want menigeen geeft aan zelf een leidinggevende positie te hebben (gehad). Of het ongemakkelijk is om leiding te geven aan medewerkers die (flink) ouder zijn dan jijzelf? Welnee, antwoorden twee op de drie. De derde vindt het wél ongemakkelijk.

Merkbare verschillen

Ook interessant is om te weten of het idee leeft dat oudere werknemers minder behoefte hebben aan een leidinggevende. Dat bracht ons tot de stelling: De toegevoegde waarde van een jonge leidinggevende is minimaal. Daar denken zes op de tien deelnemers toch heel anders over; die toegevoegde waarde is er wel degelijk. Twee op de tien heeft er geen mening over, de rest miskent de invloed van jeugdige leeftijd op beslissingen op de werkvloer.

Merkbare verschillen tussen seniors en junioren, die willen we natuurlijk ook weten. Daarover drie stellingen:

Is een jonge leidinggevende veel afstandelijker dan een oudere chef? Ja, zegt 25 procent.

Communiceert een jonge leidinggevende onpersoonlijker door vaker sociale media te gebruiken? Ja, vindt precies de helft.

Houdt een jonge leidinggevende je zelf ook jong? Ja, zegt 58 procent. Zo bezien gun je iedereen een jonge leider.

Jonge chefs

De voorzichtige conclusie dat jonge managers het ondanks misschien beperkte levenservaring over het algemeen zeer goed doen, is behoorlijk in lijn met wetenschappelijk onderzoek dat hierover drie jaar geleden in Nederland en België is gehouden door Instituut Gak in Hilversum en de Katholieke Universiteit Leuven in België. Hieraan deden maar liefst 540.000 werknemers mee. Jonge chefs tussen 20 en 34 jaar scoren op alle vlakken hoger dan hun oudere collega-leidinggevenden. Verklaringen hierover komen duidelijk uit de antwoorden naar voren. Jonge leidinggevenden overleggen meer, beslissen samen. Ze communiceren duidelijker, zoals over hun toekomstvisie. Ze hebben verse herinneringen aan een wellicht mindere stijl van leidinggeven die zij zelf meemaakten en hebben de drive om het anders, beter te doen. Verder ondersteunen jonge chefs hun mensen meer en kost het hen minder moeite om verantwoordelijkheden te delegeren.

Volgeplempt

Ook is er een frappant verschil in tijd, de agenda van jongere leidinggevenden is over het algemeen minder volgeplempt. Overigens doen oudere leidinggevenden het helemaal niet slecht - voordat dat beeld zou ontstaan is het goed te weten dat zij veel waardering krijgen voor hun harde werken en de voorbeeldrol die zij vervullen. Jonge managers moeten oppassen voor een belangrijke valkuil: zij lopen risico door hun medewerkers afgewezen te worden als zij gebrek aan ervaring en inzicht proberen goed te maken door om zich heen veel advies te vragen. Al die adviesvragerij vermindert de mogelijkheid om een team te beïnvloeden, te sturen, concludeerden eerder onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam. Hoe goedbedoeld ook, de status die een leidinggevende heeft moet hij of zij koesteren, niet te grabbel gooien. Werknemers willen ook een beetje tegen je op kunnen kijken. Dat bereik je eerder door je waardering uit te spreken en een compliment te geven dan door te vragen wat je zou moeten beslissen.

RegioPeil

Lijkt het u aardig om ook mee te doen aan de enquetes van RegioPeil? Meld u dan aan via www.regiopeil.nl

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.