'Outlet Halfweg geeft verkeerschaos'

Saskia Knegtering
Haarlem/Halfweg

Het college van B en W van Haarlem vreest een verkeersinfarct aan de oostkant van de stad als gevolg van het over twee jaar te openen outletcenter bij Halfweg.

Het winkelcentrum zou kampen met een tekort aan parkeerplaatsen. Ook onduidelijkheid over de tijdige ontsluiting van het terrein via een westelijke entree ligt Haarlem zwaar op de maag.

Dat schrijft het Haarlems gemeentebestuur vrijdag aan het college van B en W van Haarlemmerliede en Spaarnwoude in een vijf pagina's tellende brief op poten.

Het schrijven vormt een nadere toelichting op het officiële bezwaar dat Haarlem ruim drie weken geleden tegen het outletcenter indiende.

In de brief zoomt het stadsbestuur nader in op de verkeerstechnische gevolgen van de komst van 130 winkels plus horeca op het terrein van de voormalige suikerfabriek: ,,Dat geeft onnodige belasting op het omliggende wegennet. Verkeer dat geen parkeerplaats kan vinden op het outletterrein, zal dat in de omgeving proberen te zoeken.''

Verantwoordelijk wethouder Raymond van Haeften van Haarlemmerliede en Spaarnwoude is met vakantie. Burgemeester Pieter Heiliegers zegt dat het ongebruikelijk is dat buurgemeenten met elkaar de strijd aangaan over een toekomstige ontwikkeling: ,,Daarom zie ik dit als een handreiking om met elkaar in overleg te gaan. We wachten het initiatief daartoe van Haarlem af.''

De toekomstige verkeersproblematiek zal volgens Haarlem leiden tot een chaos als er geen aparte ontsluiting vanaf de A200/Rottepolderplein naar het terrein komt voordat het outletcenter wordt geopend.

Meer in het bijzonder vreest Haarlem een verslechtering van de bereikbaarheid van Haarlem-Oost: ,,Een ontsnappingsroute via de Haarlemmerstraatweg en de Robertus Nurksweg (parallel aan de A200) zal het kruispunt bij het Keggeviaduct extra belasten.''

Ten slotte komt de brief met twee nieuwe redenen waarom Haarlem de omgevingsvergunning aanvecht. Zo begrijpt het college niet waarom die is verleend zonder de uitdrukkelijke realisatieverplichting van de westelijke ontsluiting.

Verder schrijft Haarlem dat op de schetsontwerpen het nog te realiseren snelfietspad tussen Haarlem en Amsterdam-West lijkt te zijn weggevallen op de parallelweg bij de oude suikersilo's.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.