Zelfreflectie zou gemeenteraad sieren

Bart Boele
Hoofddorp

Als het goed is maakt deze zomer zich grote paniek meester van de Haarlemmermeerse gemeenteraad.

De gemeente heeft onder andere de financiën niet onder controle. De enige reden dat er geen totale paniek hoeft te ontstaan is dat Haarlemmermeer geld in overvloed heeft.

Raadsleden die de moeite nemen om het accountantsrapport over de gemeentefinanciën van 2014 te lezen kunnen niet aan een aantal conclusies ontkomen. Een van de belangrijkste is dat het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad niet heeft geïnformeerd over ernstige tekortkomingen. Nog belangrijker is de reden waarom dat niet is gebeurd: B en W wisten het zelf ook niet. Dat zegt alles over de staat waarin het ambtelijk apparaat verkeert.

De ambtenaren worden niet goed aangestuurd. Geen duidelijke regels en afspraken, onvoldoende alertheid en geen daadkracht om daar tegen op te treden. Er is ze ingepeperd dat ze hun mond moeten houden. Aldus de accountant. ,,Het ontbrak aan de noodzakelijke kritische kwaliteit waardoor tekortkomingen niet aan de orde zijn gesteld en verrassingen achteraf bleken.’’

De gemeenteraad kan nu moord en brand gaan schreeuwen en B en W de schuld geven, maar het is beter om tot zelfreflectie te komen. Een jaar of zeven geleden heeft namelijk de gemeenteraad besloten om een derde van alle ambtenaren weg te bezuinigen. Veel deskundigheid ging daarmee de deur uit, dwarsverbanden verdwenen en allerlei diensten gingen op hun eigen manier taken uitvoeren. De structuur is uit het systeem verdwenen.

De accountant zegt: ,,Voor de controle van de jaarrekening 2014 hebben wij voor de meeste processen niet kunnen steunen op de adequate werking van de interne beheersing.’’ En: ,,Het verzamelen van de benodigde controle informatie was binnen de gemeente Haarlemmermeer een moeizaam en bewerkelijk proces. Verantwoording nemen voor getrouwheid en rechtmatigheid ontbrak regelmatig.’’

B en W zijn het overzicht kwijt, dat is duidelijk. Maar het is te makkelijk voor de gemeenteraad om B en W daar op af te rekenen. De gemeenteraad krijgt nu de rekening gepresenteerd van de korte-termijnpolitiek om ambtenaren weg te sturen. De financiën zijn een ongeordend geheel en slimme wethouders hebben of pakken mogelijkheden en het geld om bijvoorbeeld Amerikaans honkbal naar Hoofddorp te willen halen. Alles met toestemming van de gemeenteraad.

Bedankt, politici! Zullen we dan nu weer gaan doen waar we voor zijn? Dat is de gemeente besturen. Zakelijk, kundig en met ieder zijn eigen nuance. Geef niet iemand anders de rekening van je eigen falen. Neem je verantwoordelijkheid en herstel gemaakte fouten.

Bart Boele

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.