Politiek buigt zich over herbouw woning in bewogen stukje Rijsenhout

De Maria Hoeve op de hoek Bennebroekerweg/Aalsmeerderweg.© Paul van der Kooij

Hoofddorp

Mogen de bewoners van de binnenkort te slopen hoeve op de hoek Bennebroekerweg/Aalsmeerderweg iets verderop langs de Aalsmeerderweg een nieuwe woning bouwen? Dat is nu aan de gemeenteraad.

Van burgemeester en wethouders mag het. Maar omdat er volgens het bestemmingsplan niet mag worden gebouwd op het bewuste, duizend vierkante meter grote perceel tussen de nummers 781 en 788, heeft de politiek het laatste woord.

Om een afgewogen beslissing te kunnen nemen, ligt er een 38 pagina’s tellende ruimtelijke onderbouwing die is opgesteld in opdracht van Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN). Dat wil tussen A4 en Aalsmeerderweg nieuwe, grootschalige glastuinbouw ontwikkelen, onder de noemer PrimA4a, en is eigenaar van de boerderij en omliggende grond.

De Maria Hoeve staat in de strook langs de Bennebroekerweg waar groen en recreatie is gedacht als buffer tussen het dorp en de geplande glastuinbouw. Sloop van de woning, waarvoor inmiddels een vergunning is verleend, zou dus mooi uitkomen. Ook vanuit de Aalsmeerderweg gezien, ligt de beoogde bouwplek niet verkeerd: lintbebouwing bepaalt hier het beeld.

Achter de kavel wordt inmiddels hard gewerkt aan een groot kassencomplex. Maar ook die ontwikkeling zou geen probleem hoeven te zijn: de technische installaties komen niet aan de kant van het huis. Het bevoorradingsverkeer al evenmin.

Ook past het binnen het beleid van provincie en gemeente om glastuinbouw te concentreren en daarbij extra te letten op duurzaamheid en energiegebruik. Vooral in de kassengebieden direct ten noorden en zuiden van de kern moet iets gebeuren, oordeelt de gemeente in het Ruimtelijk Kader Rijsenhout. ,,In het verouderde gebied staan steeds meer kassen leeg, de kavelstructuur en eigendomsverhoudingen maken de voor glas benodigde schaalvergroting lastig.’’

De oude en nieuwe woning liggen in een zone waar volgens het Luchthavenindelingsbesluit (LIB) Schiphol ’beperkingen geluid en veiligheid’ gelden. Zo mogen er niet zomaar extra woningen komen, maar wordt herbouw op een minder milieubelaste plaats wel toegejuicht. En dat gebeurt hier: de nieuwe woning ligt verder van de Bennebroekerweg en krijgt een nok op 8 meter 30 hoogte. Ruim onder de tien meter die het LIB als maximum ziet dus. De woning, die tien meter van de Aalsmeerderweg is gedacht, oogt als een boerderette en de welstandscommissie kan met dat uiterlijk leven.

De bouwplek ligt niet in of bij beschermde Natura 2000-gebieden of waardevolle groenstructuren. En de hogedruk aardgastransportleiding in de buurt is inmiddels buiten gebruik gesteld.

25 jaar

De uit het begin van de vorig eeuw stammende Maria Hoeve is al zeker 25 jaar niet meer in gebruik als boederij. Zo verhuisde de boerenfamilie Hoogmoed naar een bungalow ernaast. De laatste huurders bewonen alleen het middengedeelte. De achterliggende schuur staat half naast de fundering, een overblijfsel van de Tweede Wereldoorlog. Naast de boerderij hadden de Duitsers toen een schijnvliegveld, dat nogal eens gebombardeerd werd. De bouwtechnische staat van de boerderij wordt al jaren als ’zorgelijk’ gezien. Volgende week begint de sloop. Tot hun nieuwe woning klaar is, wonen de bewoners in een caravan op de bouwplek.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.